Terveydenhuolto

Digitalisaatio asettaa potilaan keskiöön

Tanskan terveydenhuolto kohtaa useita suuria haasteita tulevina vuosina. Pandemia on luonut suuren potilasruuhkan, joka vain kasvaa väestönkehityksen myötä.

Ole valmiina tulevaan potilasruuhkaan

Kaikki tietävät sen, mutta vain harvat ratkaisevat ongelmat ennen kuin ne tulevat eteen. Noblyssä odotamme valtavaa ja pitkäaikaista työruuhkaa terveydenhuollossa, ja olemme tietysti jo auttamassa sen vähentämisessä.

NoblyDoc

Ratkaisu kerää tietoja useista eri lähteistä, kuten eri osastoilta, ja arkistoi materiaalit sovitusti OnBase-järjestelmään. Tämä mahdollistaa tietojen käytettävyyden sähköisen potilastietojärjestelmän kautta.

VNA

Kuvantamisjärjestelmät ovat terveydenhuollossa on monien prosessien keskipiste. VNA mahdollistaa kaikkien tutkimusten katsomisen aina tarvittaessa, riippumatta siitä, missä kuva on luotu, tämä mahdollistaa paremman tuen päätöksenteolle.

OnBase Patient Window

OnBase Patient Window antaa pääsyn kaikkiin sähköisen potilastietojärjestelmän ulkopuolisiin tietoihin helposti yhdestä näkymästä. Tämä varmistaa, että terveydenhuollon henkilöstöllä on kaikki tarvittavat tiedot oikean lääketieteellisen hoidon päätöksenteon tueksi vähemmillä klikkauksilla.

Ei kompromisseja laadun ja potilasturvallisuuden suhteen

Tutkimustyö mahdollistaa tänään useampien sairauksien hoitamisen kuin ennen, ja yleisesti ottaen elämme pidempään, samalla kun hoitohenkilökuntaa on käytettävissä vähemmän. Haasteena on luoda edellytykset potilaiden hyvälle hoidolle tekemättä liikaa laatuun ja potilasturvallisuuteen liittyviä kompromisseja. On siis ratkaisevaa sähköistää manuaaliset prosessit.

Tanskan terveydenhuollossa tuotetaan päivittäin valtava määrä tietoa, joka asettaa haasteita digitointiprosesseille. Jos kaikki potilastiedot eivät ole saatavilla samasta paikassa, se luo riskin virheellisiin hoitopäätöksiin, jo pelkästään sen takia, että kaikki tiedot eivät ole saatavilla. Ratkaisu on siirtää potilas koko prosessin keskipisteeksi, jotta kaikki potilaan hoitoon liittyvät tiedot saadaan koordinoidusti kerättyä digitaaliseen järjestelmään, jossa tiedot saadaan liikkumaan saumattomasti.

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla potilaan hoitoajat lyhenevät hoitoprosessissa. Kommunikointi kaikkien osapuolten välillä potilasprosessissa on yksinkertaista, nopeaa ja läpinäkyvää.

Digitalisointi tehostaa prosessia ja lyhentää odotusaikoja, mikä suuressa kuvassa mahdollistaa suuremmat potilaiden hoitomäärät terveydenhuollossa.

Mahdollisimman paljon aikaa potilaille

Nobly voi alan tuntemuksensa, taitojensa ja teknologian ymmärtämisensä avulla varmistaa, että terveydenhuolto saa vapautettua mahdollisimman paljon aikaa potilaille. Näin voimme auttaa lievittämään terveydenhuollon tällä hetkellä kokemaa suurta työkuormaa. Teemme tämän keräämällä olemassa olevia tietoja, automatisoimalla manuaaliset prosessit ja varmistamalla järjestelmien väliset integraatiot. Luomme yleisesti ottaen 360 asteen näkymän potilastietoihin.

Tiedot voivat liikkua vapaasti sairaalan eri yksiköihin, joissa niistä on eniten hyötyä, jotta diagnoosit tehdään aina mahdollisimman kattavilla taustatiedoilla. Työkalut mahdollistavat tietojen digitalisoinnin ja hyödyntämisen koko terveyshuollossa ja näiden tietojen integroimisen päivittäin käytettävien eri sovellusten kanssa: sähköiset kertomusjärjestelmät, säilytys- , viestintä- sekä, kliiniset päätöksenteko -järjestelmät ja paljon muuta.

Tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon henkilöstöllä on helpompi ja nopeampi pääsy kliinisiin asiakirjoihin, lääketieteellisiin kuviin ja muihin tietoihin. Tämä tekee päätösten tekemisestä potilaiden hoidossa helpompaa ja vähemmän resursseja vievää. Tehokkuus kasvaa, ja lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on enemmän aikaa potilastyöhön. Tämä lisää samalla työntekijöiden tyytyväisyyttä, kun he voivat käyttää enemmän aikaa potilaskontaktiin paperityön sijaan – ja potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa. Laatu ja talous menevät siis käsi kädessä.

Tutustu yhteen tyytyväiseen asiakkaaseemme

Odensen yliopistollinen sairaala (OUH) on yksi Tanskan suurimmista sairaaloista, jossa on 7 500 työntekijää ja yli 1 000 vuodetta. Sairaalassa hoidetaan vuosittain 350 000 potilasta, 60 000 päivystyspotilasta ja 488 000 poliklinikkakäyntiä, hoitoa annetaan 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa.

OUH on valinnut Noblyn tulevaisuutta turvaavan it-alustan OnBasen sairaalan integroidun tietojärjestelmän perustaksi. OnBase antaa valtuutetuille, hyväksytyille käyttäjille pääsyn kaikkiin dokumentteihin kaikissa tiedostomuodoissa mistä tahansa paikasta – jopa steriileissä ympäristöissä – käyttämällä turvallisia työasema käyttöliittymiä.

OUH on myös määrittänyt potilaan henkilötunnuksen avainsanaksi kaikille potilastietoihin liittyviin asiakirjoihin, avainsanaa käytetään tarvittavien asiakirjojen löytämiseen.

Euroopan terveydenhuollon henkilöstö vierailee säännöllisesti Odensessa nähdäkseen sairaalan edistykselliset prosessit, monet käyttävät sairaalan menestyksekkäitä menetelmiä mallina heidän tulevien toteutuksien suunnittelussa. Tavoitteena on virtaviivaistaa prosesseja ja parantaa potilaiden hoitoa sähköisen potilaskertomuksen avulla.

Katso tapauksemme

Visma lisää turvallisuutta ja minimoi käsittelyaikaa OnBase:n avulla
Visma lisää turvallisuutta ja minimoi käsittelyaikaa OnBase:n avulla
Uusi asiakirjahallintajärjestelmä vie Alkan kärkeen asiakaskokemuksessa ja tietoturvassa
Uusi asiakirjahallintajärjestelmä vie Alkan kärkeen asiakaskokemuksessa ja tietoturvassa
Odensen yliopistollinen sairaala (OUH) hallinnoi asiakirjoja sähköisesti OnBasella
Odensen yliopistollinen sairaala (OUH) hallinnoi asiakirjoja sähköisesti OnBasella
Digitaalinen arkistoratkaisu tehostaa työnkulkua Vellivillä
Digitaalinen arkistoratkaisu tehostaa työnkulkua Vellivillä
BMW Group Financial Services parantaa työnkulkuja ja tehokkuutta sopimusprosesseissa
BMW Group Financial Services parantaa työnkulkuja ja tehokkuutta sopimusprosesseissa
AL Finans Valitsee Noblyn ja OnBasen IT-perustaksi
AL Finans Valitsee Noblyn ja OnBasen IT-perustaksi
previous arrow
next arrow