AML-automaatio

Nobly varmistaa rahoituslaitosten suojaamisen rahanpesulta

Rahanpesun torjunta on välttämätön, mutta aikaa vievä tehtävä finanssisektorilla. Sääntelyn tällä alalla odotetaan vain tiukentuvan tulevina vuosina, ja resurssien vapauttamiseksi tarvitaan prosessien automatisointia. Automaatio lisää arvoa liiketoiminnallesi parantamalla tehokkuutta ja mahdollistamalla kilpailukyvyn vahvistamisen markkinoilla.

Navigoi
seurauksia

Rahoituslaitoksen epäonnistuminen voimassa olevien rahanpesulakien noudattamisessa voi johtaa merkittäviin seurauksiin. Viranomaiset voivat asettaa rahoituslaitokselle määräyksiä, hallinnollisia sakkoja, vaatimuksia asiakaskiellosta ja lopulta esimerkiksi pankkiluvan peruuttamisen. On ratkaisevan tärkeää, että finanssisektorin yritykset pysyvät ajan tasalla lainsäädännöstä ja hallitsevat eri prosessit sen noudattamiseksi. Nobly voi auttaa juuri siinä.

Suuret vaatimukset vaativat
suurta aloitetta

Kaikkien rahoitusalalla toimivien yritysten on noudatettava rahanpesulain määräyksiä. Laillisten vaatimusten noudattamiseksi rahanpesun torjunnassa rahoituslaitosten on tunnistettava, luokiteltava riskit ja jatkuvasti seurattava asiakkaitaan. Siksi voi olla hyvä ajatus integroida monenlaiset työnkulut yhteen kattavaan digitaaliseen alustaan, joka automatisoi koko Anti Money Laundering (AML) -prosessin.

3 asiaa, joista sinun pitäisi olla tietoinen

Ymmärtää ja toteuttaa jatkuvasti kasvavat lailliset vaatimukset rahanpesun torjumiseksi on vaativa ja tietopitoinen tehtävä.

Know Your Customer (KYC) -prosessin hallitseminen ja Ongoing Due Diligence (ODD) -varmistaminen on resurssien intensiivinen prosessi, joka vaatii monia manuaalisia hakuja eri rekistereissä, jatkuvia uusia vaatimuksia ja tarkistuksia.

Laillisten vaatimusten noudattamatta jättämisellä rahanpesun torjunnassa voi olla merkittävät seuraukset rahoituslaitoksille.

Nobly varmistaa rahoituslaitosten suojaamisen rahanpesulta

Etsiikö yrityksesi automatisoitua ja tulevaisuuteen suuntautunutta IT-ratkaisua rahanpesun hallintaan? Silloin teknologiayritys Nobly on johtava kumppani alalla. Nobly kehittää, toteuttaa ja palvelee liiketoiminnan kannalta kriittisiä IT-ratkaisuja finanssisektorille.

Ratkaisumme tuottavat tuloksia, jotka voidaan tuntea ja mitata lyhyemmillä vasteajoilla, merkittävien henkilöresurssien vapauttamisella ja asiakkaiden vahvistetulla riskiluokituksella.

Yksi alusta kokoaa kaiken

Nobly käyttää OnBase-järjestelmää, yhtä maailman johtavista alustoista dokumenttien hallintaan, työnkulun digitalisointiin ja valvonnan perustamiseen. OnBase automatisoi liiketoiminnan kannalta kriittiset prosessit, jotka olisivat muuten vaativia ratkaista manuaalisesti.

OnBase parantaa finanssilaitosten palvelutasoa automatisoimalla manuaalisia prosesseja ja samalla alentamalla yrityksen tuotantokustannuksia lyhentämällä käsittelyaikoja. Alusta varmistaa myös tietoturvamääräysten ja GDPR:n noudattamisen. OnBase-alustalla olet toisin sanoen turvallisissa käsissä kaikissa dokumenttien hallinnan osa-alueilla.

Sinun valittu kumppani

Kun yrityksesi tekee yhteistyötä Noblyn kanssa, emme vain toimita hyllytuotetta. Painotamme aina asiakkaidemme liiketoiminnan ja haasteiden ymmärtämistä, räätälöimällä aina ratkaisumme olemaan asiakkaalle räätälöityjä. Ratkaisut voidaan usein integroida suoraan asiakkaan olemassa olevaan järjestelmään, mikä tekee työnkuluista vielä sujuvampia.

Tutustu yhteen tyytyväiseen asiakkaaseemme

AL Finans, rahoitusyhtiö kuten kaikki muutkin finanssisektorilla, on tiukkojen viranomaissäädösten alainen, erityisesti rahanpesun valvonnassa. AL Finansille tämä edellytti tulevaisuuteen suuntautuvaa IT-alustaa, jolla voi automatisoida digitaalisia työnkulkuja. Nobly on vastannut OnBase IT-alustan toteuttamisesta AL Finansilla, mikä on johtanut lyhyempiin vasteaikoihin, merkittävään henkilöstöresurssien vapauttamiseen ja vahvistettuun riskiluokitukseen.

Tulevaisuutesi turvaaminen nyt

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä Jos yritykselläsi on tarvetta tulevaisuuden turvalliselle IT-alustalle asiakaskommunikaatiota varten, Nobly voi auttaa yritystänne oikeaan suuntaan.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kerromme sinulle lisää ratkaisuistamme.