Asiakaskommunikaatio

Asiakaskommunikaation personointi

Rahoitusala on suurten muutosten edessä uusien maksuratkaisujen, lisääntyneen lainsäädännön ja vaihtelevan asiakasuskollisuuden myötä. Nämä haasteet korostavat tarvetta tehokkuuteen alalla, ja tässä yhteydessä asiakaskommunikaation automatisoinnissa on suuri potentiaali. Luo merkityksellisyyttä, läsnäoloa ja saavutettavuutta asiakkaiden kanssa digitalisoimalla ja personoimalla yrityksen ulkoista viestintää.

Vahvista asiakassuhteita

Mikä tahansa muoto asiakaskommunikaatiossa on mahdollisuus vahvistaa yrityksen suhdetta asiakkaisiin. Kuitenkin suoran ja kullekin asiakkaalle kohdennetun selkeän viestinnän luominen voi olla haasteellista ja vaatia usein merkittäviä resursseja. Onneksi tähän on ratkaisu, Noblylla meillä on lopistava ratkaisu tehokkaaseen ja tarkkaan asiakaskommunikaatioon.

Merkittävät resurssisäästöt

Kaikkien rahoitusalalla toimivien yritysten on noudatettava rahanpesulain määräyksiä. Laillisten vaatimusten täyttämiseksi rahanpesun estämiseksi rahoitusyritysten on käytettävä paljon resursseja asiakaskommunikaatioon. Täysin digitaalisella ja integroitavalla viestintäalustalla yritys voi minimoida virheet asiakaskommunikaatiossa ja lisätä asiakasuskollisuutta. Yritys keskittää kaikki viestintämallit, pitäen kaiken viestinnän ajan tasalla, jotta viestintä pohjautuu aina oikeaan tietoon. Mallien mukauttaminen ei vaadi kehittäjiä tai IT-resursseja, ja työntekijät voivat helposti ja nopeasti käyttöönottaa tarvittavat muutokset suoraan Microsoft Wordissa.

3 asiaa, jotka on hyvä huomioida

Rahoitusalan asiakkaat vaativat yhä enemmän tehokasta viestintää ja asioiden käsittelyä, konfiguroitava CCM-ratkaisu (Customer Communications Management) on hyvä ratkaisu tähän monimutkaiseen ja aikaa vievään prosessiin.

Jos yritykselläsi ei vielä ole konfiguroitavaa CCM-ratkaisua, mallien luominen asiakaskommunikaatiota varten alusta alkaen on vaativa manuaalinen tehtävä,

jossa jopa pienet muutokset vaativat usein kiireistä ja kallista ulkoisten kehittäjien tai IT-resurssien osallistumista. Jatkuva muutosten päivittäminen sisäisiin ohjeisiin tai ulkoisiin määräyksiin asiakaskommunikaatiossa voi olla aikaa vievä haaste, koska tarvittavat tiedot ovat usein hajallaan yrityksessä tai jopa erillisissä ja/tai ulkoisissa tietolähteissä.

Kohdennettu asiakaskommunikaatio tehty helpoksi

Hyvä asiakaskommunikaatio on suoraa ja selkeää viestintää asiakkaiden kanssa. Se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty. Noblylla olemme asiantuntijoita Customer Communications Management (CCM) -järjestelmien käyttöönotossa, käyttäen Hylandin lippulaivaa Content Composeria. Järjestelmä kehitettiin alun perin käytettäväksi pankkialalla, mikä tekee tarkasta ja personoidusta asiakaskommunikaatiosta yksinkertaista.

Helppo siirtyminen uuteen viestintäalustaanne

Content Composer on integroitavissa monenlaisten järjestelmien kanssa, esimerkiksi alusta toimii yhdessä Office-paketin kanssa, jossa Microsoft Wordia käytetään mallien luomiseen ja muokkaamiseen. Tämä tekee Content Composerin käytöstä saumattoman. Content Composer mahdollistaa myös tietojen tuonnin monista tietokannoista ja sovelluksista samanaikaisesti, mikä tekee viestinnästä helppoa ja kätevää. On myös mahdollista muokata tietoja ja tietomalleja mallin rakentamisessa, kuten vuosikertomuksissa ja sopimuskirjeissä.

Integroimalla Content Composer yritykseenne se lopettaa epäpersoonallisen massaviestinnän ja merkitsee enemmän henkilökohtaisen asiakaskommunikaation alkua. Kaikki tämä ilman että yrityksenne menettää aikaa ja rahaa. Toisin sanoen Content Composer on yksinkertainen ja strateginen ratkaisu saavuttaa lisääntyvää tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä, alentaen samalla kustannuksia ja kasvattaen liikevaihtoa, jotta liiketoimintanne olisi entistä kilpailukykyisempi.

Toimialan asiantuntijat

Nobly on asiantuntija tietojenhallinnassa ja asiakaskommunikaatiossa. Ymmärrämme usein asiakkaidemme kohtaamat haasteet ja olemme samalla hyviä haastamaan asiakkaitamme, jotta he voivat nostaa liiketoimintaansa vieläkin korkeammalle meidän ratkaisujemme avulla.

Tulevaisuuden varmistaminen nyt

Ota yhteyttä meihin

Ota yhteyttä Jos yritykselläsi on tarvetta tulevaisuuden turvalliselle IT-alustalle asiakaskommunikaatiota varten, Nobly voi auttaa yritystänne oikeaan suuntaan.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kerromme sinulle lisää ratkaisuistamme.