Ratkaisut

Digitalisaatio, yhdistää ja tehostaa työpäivää

Teknologia on vahva kortti pelattavaksi, kun luodaan yritykselle merkittäviä, kestäviä ja tehokkaita kilpailuetuja. Teknologiaa voidaan toteuttaa käytännössä kaikilla yrityksen osa-alueilla, ja erityisesti silloin kun teknologia on suunnattu loppukäyttäjille, yritys pystyy merkittävästi vahvistamaan omaa kilpailuasemaansa.

Uuden teknologian käyttöönotto voi olla vaikeaa, ja tarvittavien IT-taitojen löytäminen ja ylläpitäminen voi olla haastavaa. Teknologisen osaamisen ja ymmärryksen kehittäminen voi viedä aikaa ja vaatia mittavia investointeja, mutta se kannattaa ja se tuo merkittäviä etuja. Markkinoilla ensimmäisenä oleminen voi olla niin valtava etu, että se tukahduttaa kilpailijat.

Henkilöllä, joka vastaa siitä, mitä teknologiaa käytetään ja miten sitä tehokkaasti hyödynnetään, on yrityksessä suuri vastuu. Väärä päätös voi olla katastrofaalinen, kun taas oikea suunnitelma voi luoda kvanttihyppyjä sekä osakekurssissa, asiakastyytyväisyydessä että voitoissa.

Noblyllä on vahva kortti hihassa, ja voimme auttaa yritystänne luomaan hyvät lähtökohdan teknologisen edun saavuttamisessa.

Nobly on erikoistunut OnBase-alustaan, joka koostuu useista moduuleista. Yritykset voivat aloittaa hyödyntämään OnBase -alustaa pienin askelin, ensin investoimalla perusjärjestelmään, jota he voivat myöhemmin helposti laajentaa tarpeiden kasvaessa. Merkittävän hyödyn voi saavuttaa myös integroimalla OnBase -järjestelmä yrityksen muiden IT-järjestelmien kanssa hyödyntämällä OnBasen avoimia rajapintoja.

Vakio OnBase-ratkaisujen lisäksi Nobly tarjoaa myös oman tuotekehityksen tuloksena syntyneitä lisäarvoa tuottavia komponentteja. Nämä komponentit perustuvat asiakkaidemme kohtaamiin haasteisiin, jotka olemme yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ratkoneet. Tutustu sekä OnBasen että Noblyn itse kehittämiin ratkaisuihin:

OnBase-ratkaisut

Noblyn ratkaisut

Integroinnit

Integraatiot olemassa olevien sovellusten kanssa helpottavat siirtymistä uuteen ohjelmistoon, parantavat käyttäjän käyttöä ja tyytyväisyyttä sekä poistavat näytön vaihdot oikean tiedon löytämiseksi. Integraatiot mahdollistavat myös asiakirjojen nopeamman indeksoinnin, mikä lisää tietojen keräämisen nopeutta ja poistaa inhimillisen virheen riskin manuaalisen syöttämisen yhteydessä.

OnBase- ja Noblyn ratkaisut ovat helposti integroitavissa muiden tietojärjestelmien kanssa.