OnBase Potilasnäkymä

Nopea ja turvallinen pääsy kliiniseen sisältöön yhdestä näkymästä

OnBase Potilasnäkymä tarjoaa pääsyn kaikkeen sisältöön järjestelmien sisä- ja ulkopuolella, kuten sähköisen kertomusjärjestelmään liitettyyn tietoon, yhdellä näkymällä. Tämä varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on tiedot, joita he tarvitsevat tehdäkseen oikeita lääketieteellisiä päätöksiä vähemmillä klikkauksilla.

Keskitä kliininen sisältö sairaalassa

Eri erikoisaloilla luodaan ja tallennetaan erilaisia kliinisiä sisältöjä ja lääketieteellisiä kuvia eri järjestelmistä. Seurauksena on, että jopa 80 prosenttia niistä kliinisistä sisällöistä, jotka ovat tarpeen oikeiden hoitopäätösten tekemiseen, sijaitsee sähköisen potilaskertomusjärjestelmän ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon ammattilaisten on kirjauduttava useisiin järjestelmiin etsiäkseen potilaita ja nähdäkseen niihin liittyvät rekisteröintilomakkeet, kliiniset suostumukset, skannatut lähetteet, valokuvat, videot, magneettikuvat, CT-kuvat ja muut. OnBase Potilasnäkymä puolestaan kokoaa kaikki oleelliset tiedot potilaan tiedoista, vapauttaen arvokasta aikaa terveydenhuollon ammattilaisille.

Parannetut työnkulut ja vahvistettu potilashoito

Kliinisen sisällön tai potilaskertomuksen löytäminen ei saa enää olla haaste. Sairaalat voivat hyötyä OnBase Potilasnäkymän käyttöönotosta, joka on räätälöity vastaamaan kiireisten sihteerien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden tarpeisiin.

Tekemällä OnBase Potilasnäkymästä terveydenhuollon ammattilaisten ensisijainen alusta tietojen katseluun, henkilökunta voi nähdä kaikki potilaan lääketieteelliset kirjaukset saumattomasti ja tehokkaasti. Reaaliaikaisen pääsyn avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat hallita, navigoida ja tarkastella muun muassa DICOM-, ei-DICOM- ja EKG-rekisteröintejä helposti. OnBase Potilasnäkymä tarjoaa myös terveydenhuollon ammattilaisille potilaan hoitohistorian aikajanalla, jotta he voivat nopeasti tunnistaa potilaiden aiemmat hoidot, vahvistamaan oikean hoitopäätöksen tekemistä.

OnBase Potilasnäkymän edut

Tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin ei-rakenteisiin potilastietoihin

Parantaa terveydenhuollon ammattilaisten työnkulkuja

Vahvistaa kliinistä päätöksentekoa ja potilashoitoa

Tehokas yhteistyö

OnBase Potilasnäkymän hallitessa ja helpottaessa tietojen jakamista terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä helpommin yhteistyötä. He voivat nopeasti tunnistaa viimeisimmät testitulokset tai muutokset hoitosuunnitelmissa, jotka ovat heille kaikkein tärkeimpiä, samalla kun heillä on mahdollisuus nähdä muiden hoitoon osallistuvien lääkäreiden tekemät muistiinpanot.

Digitaalisen keskittämisen asiantuntijat

Meillä Noblyssa on monen vuoden kokemus digitaalisten ratkaisujen toteuttamisesta eri toimialoilla. Tämä tekee meistä luonnollisen valinnan kumppaniksi kliinisen sisällön digitaalisuuden keskittämiseksi terveydenhuoltosektorilla.

Tulevaisuuden varmistaminen nyt

Ota yhteyttä meihin

Jos sinulla on tarve keskittää kliinistä sisältöäsi ja tehostaa työnkulkuja, Nobly voi auttaa sinua oikeaan suuntaan.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kerromme sinulle lisää ratkaisuistamme.