Asiakaskommunikaatio

Asiakaskommunikaatio on olennainen osa palvelukokonaisuutta

Kuluttajina tiedämme, milloin asiakaspalvelu toimii hyvin, ja päinvastoin. Voi olla vaikeata tarkalleen kuvata, mistä tietty asiakaskokemus muodostuu, mutta yksi asia on varma: oikea muotoinen ja -aikainen kommunikaatio on ratkaiseva osa tätä kokonaisuutta. Asiakaskokemukseen liittyvät tapahtumat yrityksen kanssa muistetaan ja niistä keskustellaan. OnBasea käyttämällä voidaan luoda oikeat olosuhteet, jotka takaavat, että yrityksellä on käytettävissä oikeat asiakasta koskevat tiedot riippumatta käytetystä tiedon muodosta ja rakenteesta. OnBase on palvelualusta ja säilytysjärjestelmä, joka toimii integroituna muiden järjestelmien kanssa, ja se voi noutaa ja koostaa tietoja muista järjestelmistä, mahdollistaen oikeiden päätöksien tekemisen.

Mitä asiakaskommunikaatio on?

Asiakaspalvelussa on kyse tilanteen ymmärtämisestä ja kanssakäymisen suunnittelemisesta siten, että asiakas tuntee itsensä arvostetuksi, kuulluksi ja kunnioitetuksi. Mitään asiakaskokemukseen liittyvää tilannetta ei pidä jättää sattuman varaan, joten taustatietojen täytyy olla selvillä ja tiedossa ennen varsinaista vuorovaikutustilannetta asiakkaan kanssa. Kaikki tiedot on hyvä tuottaa asiakkaalle valmiiksi oikeassa ja helppotajuisessa muodossa, tämän takia yrityksen kyvylle ennakoida ja ymmärtää asiakasta ja hänen tarpeitaan asetetaan suuret vaatimukset.

OnBasen viestintäopas

OnBase tekee viestien kokoamisesta ja esittämisestä helppoa. Käyttämällä valmiita viestintämalleja voit nopeasti päättää, mikä malli sopii parhaiten tiettyyn tilanteeseen.

Yritys luo viestintämallit, joissa jokainen malli palvelee tiettyä tarkoitusta,

näiden mallien luomisen voivat tehdä esimerkiksi käyttäjät (Microsoft Wordissa) ohjelmassa.

Valittujen tietolähteiden kentät lisätään malliin yhdessä tavallisen tekstin kanssa,

tämän jälkeen asiakirja tallennetaan mallipohjina, ja niitä voidaan tämän jälkeen hyödyntää asiakaskeskusteluissa.

Mallin sisältö voidaan yksilöidä jokaiselle asiakkaalle ja jokaiseen käyttötilanteeseen sopivaksi.

Asiakirjojen arkistoinnin optimointi

Lukuisien asiakaspalveluetujen lisäksi OnBase voi tarjota yrityksille valtavia säästöjä työnkulkujen ja käsittelyprosessien optimoimisella, tämä tulee näkymään vähentyneitä käsittelyvirheinä ja käsittelyaikojen nopeutumisena. Lue esimerkiksi, kuinka OnBase voi olla avuksi asiakirjojen arkistoinnin optimoinnissa.

Asiakaskeskustelu

OnBasen ominaisuuksia hyödyntämällä asiakaskommunikointi ja käyttäjätyytyväisyys nousevat uudelle tasolle. Ilman perusteellista strategiaa viestintä asiakkaan kanssa voi on hankalaa ja aikaa vievää, tekemällä asiakaskommunikaatiosuunnitelman voit tarjota asiakkaillesi parhaat mahdollisen asiakaskokemuksen.

Tulevaisuuden varmistaminen nyt

Ota yhteyttä meihin

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kerromme sinulle lisää ratkaisuistamme.