06.05.2024

Vahva menestys ja kasvu Norjan Noblyn tytäryhtiössä

Kilpailun kiristyessä ja markkinatrendien muuttuessa Nobly Norja on suoriutunut muuttuneesta markkinatilanteesta erittäin hyvin ja jatkaa kasvuaan. Tytäryhtiö perustettiin vuonna 2018 ja Gaselli-palkinnon myöntäminen vuodelle 2023 on vahvistanut Nobly AS:n mainetta kestävänä ja menestyvänä toimijana Norjan markkinoilla.

Perustamisesta Gaselliin

Keskeinen strategia Noblylle on keskittyä kasvuun ja vahvistaa konsulttipalveluita. Painottaen osaamisen kehittämistä ja luottamuksen rakentamista asiakkaisiin, Nobly on toimittaa korkealaatuisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Perustamisesta alkaen Nobly on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina joillekin Norjan suurimmista rahoitus- ja terveydenhuollon asiakkaista. Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota konsulttipalveluja kaikille Norjan markkinoiden asiakkaille, mikä tulee edistämään tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tämä tulee tekemään käyttöönotoista, tuesta ja palveluiden tarjonnasta entistäkin sujuvampaa.

Noblyn asiantuntemus konsultointipalveluissa on pääasiassa vakuutus- ja eläkeasioiden sekä terveydenhuollon toimialueilla. Noblyn kannalta on ratkaisevaa, että meillä on kokeneita konsultteja, jotka ovat asiantuntijoita juuri niillä osa-aloilla, joilla asiakkaamme palveluja vaativat.

Norjan kasvaville markkinoille Nobly etsii 3 uutta konsulttia, jotka voivat liittyä edistämään yrityksemme menestystä Norjan markkinoilla. Uudet konsultit tulevat toimimaan asiantuntijoina vakuutus- ja eläkeasioihin liittyvien ratkaisujen toteutuksessa sekä tukipalveluissa loppuasiakkaillemme

Johtaminen ja konsulttipalveluiden vahvistaminen

Noblyn menestyksen keskeinen osatekijä on kokenut johtoryhmä, jossa Norjan maajohtaja Kenneth Wie Eriksen ja Norjan liiketoiminnan johtaja Kristoffer Gundersen ovat keskeisessä roolissa. Norjan johto toimii tiiviissä yhteistyössä tanskan tiimin kanssa, tämä on ollut ratkaiseva tekijä Norjan menestykselle. Kristoffer Gundersen korostaa yrityksen jatkuvan kehityksen periaatetta:

”Tavoitteemme Norjan Noblyssa ovat selkeitä: pyrimme jatkuvaan liiketoiminnan kasvuun ja konsulttipalveluidemme vahvistamiseen. Keskeisenä painopisteenä on osaamisen kehittäminen ja asiakkaidemme luottamus, tavoitteenamme on toimittaa ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.”

Luottamus ja yhteistyö Noblyssa

Noblyssa kiinnitetään suurta huomiota kulttuuriin, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti työntekijöiden keskuudessa että asiakkaiden suuntaan. Yrityksen sosiaalinen kulttuuri edistää yhteistyötä ja luo dynaamisen työympäristön, jossa työntekijät voivat kasvaa ja menestyä: ”Noblyssa arvostamme kulttuuria, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti tiimimme että asiakkaisemme suhteen. On ratkaisevan tärkeää, että luomme ympäristön, jossa työntekijämme voivat kasvaa ja menestyä toimittamalla samalla korkeaa laatua.” – Kenneth Wie Eriksen, Nobly AS.

Gaselli-palkinto on tunnustus toiminnan kestävyydestä, laadusta ja menestyksestä, Nobly näkee tulevaisuuden mahdollisuudet liiketoiminnan kasvulle ja kehitykselle. Vahvistamalla johtamisen, konsulttien ja asiakkaiden luottamusta, olemme hyvin varustautuneita jatkamaan lisäarvoa tuottavien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista Norjan markkinoilla.

25.04.2024

XDS-pohjainen terveystietojen välittäminen on trendikästä Pohjoismaissa

Noblylla olemme innoissamme kasvavasta trendistä, jossa XDS-pohjaisia tietojensiirtoratkaisuja otetaan käyttöön Pohjoismaissa terveys- ja hoivasektorilla.

Merkittävä siirtymä tapahtuu terveys- ja sosiaalihuollon IT-asiakkaiden keskuudessa, kun he omaksuvat IHE-profiilien käytännön sovelluksia ei-rakenteisen terveystiedon jakamiseksi alueellisella ja kansallisella tasolla, kun he työskentelevät paikallisten toimittajien kuten Noblyn kanssa, nämä yritykset voivat auttaa asiakkaita toteuttamaan heidän visioitaan.

Vuodesta 2011 lähtien Nobly on mahdollistanut kaikissa Pohjoismaissa tallentaa, integroida ja jakaa ei-rakenteista tietoa eri järjestelmien ja organisaatioiden välillä. Terveydenhuoltotiimimme on erikoistunut erilaisten Terveydenhuollon tietojärjestelmien integroimiseen keskitettyihin arkistoihin varmistaen, että arvokas sisältö on saatavilla ja käytettävissä sekä kliinisissä että hallinnollisissa järjestelmissä, mukaan lukien EMR, PACS, LIS ja ERP.

Tanskassa, Suomessa ja Norjassa konsultoimme olemassa olevia asiakkaitamme mahdollistaaksemme heille IHE-yhteensopivan alueellisen tiedonkäsittelyn erityyppisille kliinisille ja hallinnollisille tiedoille – jotka voivat olla peräisin kuntien, sairaanhoitopiirien ja hyvinvointialueiden eri tietojärjestelmistä.

Nobly x Hyland: Kyvykkyyksien vahvistaminen strategisen kumppanuuden kautta

Nobly laajensi äskettäin kumppanuuttaan Hylandin kanssa sisällyttämällä tarjontaansa Hyland Acuo Enterprise Imaging -alustan, mikä mahdollistaa IHE-yhteensopivien XDS/XCA-palveluiden tarjoamisen Nobly Cloud -palvelun kautta. Tämä yhteistyö merkitsee ratkaisevaa kehitystä strategiassamme, vastaten suoraan odotuksiin terveydenhuollon pilvipohjaisista SaaS-ratkaisuista. Enemmistö uusista asiakkaistamme valitsee nyt palvelut, jotka toimitetaan Nobly Cloud -palveluidemme kautta, jotka on turvallisesti rakennettu Azuren päälle.

Hylandin globaali kokemus eri terveydenhuoltojärjestelmistä Yhdysvalloissa ja Euroopassa asettaa heidät maailmanlaajuiseksi johtajaksi XDS-pohjaisissa ratkaisuissa. Heidän saavutuksensa IHE Connectathon:issa varmistavat, että yhteiset ratkaisumme täyttävät korkeimmatkin standardit ja toiminnalliset vaatimukset.

Turvallinen toimijoiden välinen tietojen jakaminen suostumuksen kera

Acuo XDS-rekisteri ja -arkisto mahdollistavat yhteisön organisaatioiden tallentaa erityyppistä ei-rakenteellista tietoa (asiakirjoja, kuvia, videoita) yhteen arkistoon. IHE-sääntöjä hyödyntäen kaikki saman yhteisön organisaatiot voivat hakea, jakaa ja tarkastella toistensa luomia ja hallussa pitämiä asiakirjoja. Tämä lisää datan saatavuutta, mahdollistaen paremmat hoitopäätökset ja parantaen toiminnan tehokkuutta.

Kun useat yhteisöt haluavat tehdä yhteistyötä, Acuo XCA Gateway mahdollistaa terveystiedon haun ja jakamisen toteuttamalla viestinnän standardisääntöjä alueiden välillä. Hyödyntämällä XUA:ta organisaatioiden käyttäjien tunnistamiseen, voidaan mahdollistaa ulkopuolisten käyttäjien pääsy tietoihin, noudattaen potilaiden suostumuksellaan vahvistamia käyttöoikeuksia.

Haluatko tietää enemmän?

Ole hyvä ja ota yhteyttä Noblyn tiimin jäseniin saadaksesi lisätietoja. Olemme valmiita keskustelemaan siitä, miten voimme hyödyntää IHE-pohjaista teknologiaa terveys- ja hoitotietojen turvallisen jakamisen parantamiseksi alueellasi.

YHTEYSTIEDOT

Kari Karmitsa
Myyntipäällikkö FI
kk@nobly.fi
+358 400 451 724


03.04.2024

Nobly palkkaa uuden toimitusjohtajan

Morten Have aloittaa Nobly A/S:n uutena toimitusjohtajana suurin tulevaisuuden tavoittein. Noblyssa olemme iloisia toivottaessamme uuden toimitusjohtajamme, Morten Haven, tervetulleeksi. Samalla haluamme kiittää entistä toimitusjohtajaa Jesper Frankia erinomaisesta yhteistyöstä ja hänen panoksestaan Noblylle.

Odotamme innolla Noblyn tulevaisuutta ja olemme varmoja, että Morten on oikea henkilö johtamaan Noblya parhaalla mahdollisella tavalla.

Morten ei ole aivan uusi kasvo Noblyn perheessä; kokemuksensa myötä Noblyssa, joka ulottuu aina yrityksen omaan historiaan asti, osakkaana ja entisenä liiketoiminnan kehitysjohtajana, hänellä on kattava käsitys yrityksestä.

Mortenilla itsellään on paljon tavoitteita Noblyn tulevaisuudelle. Hän on intohimoinen ihmisten suhteen ja hänet ajaa työ liiketoiminnan kehittämisessä ja asiakasyhteistyössä:

”Mulle on etuoikeus voida osallistua Noblyn tulevaisuuden kehittämiseen.”

Morten jatkaa: ”Aion keskittyä luomaan ja kehittämään kumppanuuksia Noblyn ja asiakkaidemme välille yhteistyössä lahjakkaiden kollegoideni kanssa. Näen sen ensisijaisena tehtävänäni johtaa näkemystä, että kaiken mitä teemme, teemme rehellisesti.”

Toivotamme Mortenin tervetulleeksi uuteen rooliinsa Noblyn toimitusjohtajana – ja olemme varmoja, että siitä tulee suuri menestys!

22.03.2024

Nobly Clinical Research Solution

Sähköinen valtuutus nopeuttaa tieteellistä tutkimusta.

Haaste

Vuoden 2019 lopussa Turun yliopistollinen sairaala (Tyks) (nykyään osa Varsinais-Suomen hyvinvointipalvelujen maakuntaa, Varha) ja valtion omistama terveydenhuollon IT-palveluntarjoaja 2M-IT lähestyivät paikallisia suomalaisia kollegojamme haasteella:

”Miten voimme nopeuttaa ja helpottaa tutkijoiden hankkeiden aloittamista?”

Tyksillä oli hidas, manuaalinen, paperipohjainen prosessi, jolla hallinnoitiin tieteellisiin tutkimushankkeisiin, kuten biopankkinäytteiden ja diagnostisten tietojen saatavuutta edellyttäviin hankkeisiin, kliinisiin lääketutkimuksiin ja lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen liittyvien tutkimus- ja tietolupien hakemista, arviointia ja hyväksyntää sekä rahoituksen hallinnointia.

Paikallinen Nobly Oy:n tiimi on Varhan ja 2M-IT:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, joka toimittaa markkinoiden johtavaa Hyland OnBase ECM-järjestelmää, joka on integroitu hyvinvointialueella useisiin kliinisiin järjestelmiin ja jota käytetään erilaisten sisältö- ja työnkulku-palveluiden hallintaan koko hyvinvointialueen laajuisesti.

Kehitys

Vuoden 2020 alkupuolella kehitettiin kliinisen tutkimuksen sähköisen ratkaisun ensimmäinen versio, jossa hyödynnettiin alueen nykyistä OnBase-järjestelmää kehitysalustana. Kehitystyössä käytettiin ketterän kehittämisen mallia, jota OnBase-alustan ECM-ominaisuudet ja standardeihin perustuvien integraatiorajapintojen joustavuus on tukenut, ja auttanut ratkaisun kehittämisen organisaation muuttuviin tarpeisiin.

Tulos (toistaiseksi…)

Varha hallinnoi nyt vuosittain yli 300 tutkijan tutkimus- ja tietolupia, hankkeita koskevien päätöksien tekemiseen kuluva aika on lyhentynyt 8–12 viikosta 1–2 viikkoon. Sen lisäksi, että hakemus- ja hyväksymisprosessi on nopeampi ja manuaalisia vaiheita on vähemmän, hankkeen reaaliaikaisen tilan parempi näkyvyys mahdollistaa paremman seurannan ja tutkijoiden tukemisen tutkimuksen aikana. Tämä on parantanut hankkeiden onnistumista ja tuottanut enemmän arvoa alueelle.

Ratkaisu

Nobly Clinical Research -ratkaisu luo sähköisen ympäristön tieteellisten tutkimusten käsittelyyn hyvinvointialueella.

Laitteisto riippumaton loppukäyttäjäratkaisu toimii kertakirjautumisen jälkeen selaimessa asiakkaan sisäverkossa tai ulkoisessa verkossa vahvan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Ratkaisu parantaa merkittävästi tehokkuutta sekä kliinisissä yksiköissä että hallinto-osastoilla. Nobly Clinical Research -ratkaisun avulla voidaan hakea tutkimus- tai tietolupaa, tehdä tutkimuksiin liittyviä virallisia päätöksiä osana lupaprosessia.

Ratkaisu helpottaa asiakirjojen tuottamista, säilyttää asiakirjat tutkijan puolesta ja nopeuttaa jatkoluvan hakemista.

Nobly Clinical Research -ratkaisun tavoitteena on myös tehostaa tutkimustoimintaan liittyvää laskutusta. Ratkaisu helpottaa tutkimukseen liittyvien asiakirjojen hallintaa, tutkimusten seurantaa sekä erilaisten tilastojen ja raporttien tuottamista.

Ratkaisun hyödyt:
 • Lupien hakeminen, käsittely ja allekirjoittaminen tapahtuu sähköisesti.
 • Lupaprosessiin käsittelyyn kuluva aika on lyhentynyt
 • Tarpeettomat vaiheet ovat poistuneet
 • Näkyvyys käynnissä oleviin hakemuksiin/tutkimuksiin on parantunut
 • Tutkimustiedot säilytetään nyt turvallisesti

Lupaprosessin tehostaminen: nopeus ja laatu ovat kilpailuetuja tilaustutkimuksissa.

Lupaprosessin tehostaminen: nopeus ja laatu ovat kilpailuetuja tilaustutkimuksissa.

Järjestelmä ohjaa tutkinnan suorittajaa: kun lupaa haetaan, metatiedot tallennetaan automaattisesti – samoja tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen.

Asiakirjojen hallinta: Kliinisen tutkimuksen ratkaisu tallentaa asiakirjat tutkijan puolesta, mikä helpottaa esimerkiksi jatkoluvan hakemista.

Tietämyksenhallinta: nopeuttaa ja parantaa laatua strukturoidun tiedon avulla.

Tutkintaan liittyvät viralliset päätökset: tehdään suoraan järjestelmässä osana lupaprosessia.

Ohjelma hakee automaattisesti: tiedot, jotka on jo täytetty, esim. vastuullinen tutkija, projektin numero, tutkimusnumero.

Päätökset tallennetaan automaattisesti: lupa-asiakirjat tallennetaan turvallisesti yhteen paikkaan; ratkaisu on SÄHKE2-hyväksytty säilytysjärjestelmä.

Kuvattu ratkaisu on toteutettu Noblyn ja Hylandin tuotteilla ja palveluilla.

YHTEYSTIEDOT

Kari Karmitsa
Myyntijohtaja
kk@nobly.fi
+358 400 451 724


12.03.2024

Nobly Talks menestys jatkuu jo kolmantena peräkkäisenä vuonna

Nobly Talks 2023 -tapahtumassa osallistujilla oli jälleen mahdollisuus kuulla asiantuntijoita ja hankkia tietoa työnkulkujen tehostamisesta ja automatisoinnista, tällä kertaa merkittävällä painotuksella tekoälyyn. Siksi jatkamme menestystä jälleen syyskuussa 2024!

Kokemus tai uudelleenkokemus Nobly Talks 2023 -tapahtuman ilmapiiristä
Nobly Talks 2024

Tämän vuoden Nobly Talks -tapahtuman suunnittelu on täydessä vauhdissa, ja olemme iloisia voidessamme paljastaa, että Clarion Hotel Copenhagen Airport tarjoaa jälleen tapahtumalle tilat. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 26.-27. syyskuuta 2024. Merkitse kalenteriisi tämä päivämäärä, jotta sinä ja kollegasi voitte saada uusia näkemyksiä ja kehityssuuntauksia tehokkuudesta ja automaatiosta teollisuudessanne.

Sisällytämme kaikki arvokkaat kokemukset ja palautteet, jotka jatkuvasti saamme menneiltä osallistujilta, suunnitteluun varmistaaksemme, että Nobly Talks vastaa täsmälleen asiakkaidemme toiveita ja odotuksia. Siksi tämä palaute on keskeistä tämän vuoden ohjelman muotoilemisessa.

Tämän perusteella päivitämme jatkuvasti ohjelmaa koskien teemoja ja puhujia vastaamaan osallistujien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Pyrimme luomaan konferenssin, joka käsittelee niitä aiheita, jotka ovat tärkeitä asiakkaillemme ja heidän aloilleen.

Toivomme näkevämme teidät 26. ja 27. syyskuuta 2024! Rekisteröidy nyt ja säästä rahaa lipustasi.

Saat käsityksen viime vuoden konferenssista

Toisen peräkkäisen vuoden ajan Nobly järjesti käyttäjäkonferenssinsa, Nobly Talks, syyskuussa 2023. Tapahtuma pidettiin Clarion Hotel Copenhagen Airportin kauniissa ympäristössä kahden päivän ajan, ohjelmassa oli esityksiä, verkostoitumista ja tietojen jakamista.

Teemana oli ’Säännösten muutokset rahoitusmaailmassa’. Osallistujilla oli mahdollisuus kuulla näkemyksiä hallinnollisten vaatimusten täyttämisestä, sääntelyn haasteiden käsittelemisestä ja tehokkuuden parantamisesta liiketoimintaprosesseissa. Eri osiot ohjelmassa tarjosivat runsaasti mahdollisuuksia keskustella alan kehityksestä, sekä osallistujien omien yritysten että koko toimialan näkökulmasta.

Yksi tämän vuoden avainpuhujista, joka auttoi kehittämään aihetta, oli Thomas Terney. Thomas, tekoälyn asiantuntija, keskittyi siihen, että teknologia ei estä tekoälyn käyttöä, vaan pikemminkin datan keräämistä, luokittelua ja hyödyntämistä. Thomas Terneyn mukaan olemme keskellä ’iPhone-hetkeä’, kun tekoäly on matkalla kohti osaa jokapäiväisestä elämästä, ja se vain kiihtyy tästä eteenpäin.

Tämän jälkeen saimme nauttia toisen perustajamme ja CTO:n, Simon Guldagerin esityksen miten tekoälyä voidaan käytännössä hyödyntää ratkaisuissamme. asiakirjojen käsittelyä OnBasessa, ja miten tekoäly voi parantaa tuottavuutta, laatua ja käsittelyaikaa. Tämä on ehdottomasti aihe, johon haluamme keskittyä enemmän tulevaisuudessa Noblyssa.

Uutiset ja tuotekehitys

Pääpuhujien lisäksi ohjelmaan kuului muitakin formaatteja, mukaan lukien uusi lisäys nimeltä Tech Talks. Noblyn taitavat tekniset asiantuntijat esittelivät, miten OnBase-alustaa voidaan käyttää jokapäiväisissä tilanteissa FSI-yrityksissä. Osallistujat saivat mahdollisuuden oppia tehokkaasta asiakasviestinnästä, tekoälyn käytöstä ja työntekijöiden tyytyväisyyden asettamisesta etusijalle. Noblyn vasta kehitetty tuote, Caseflow, esiteltiin myös tässä istunnossa.

Tiedon jakaminen

Verkostoituminen ja tietojen jakaminen alan kollegoiden kanssa ovat olennainen osa Nobly Talksia. Kahden päivän aikana osallistujilla oli mahdollisuus vaihtaa alan kuulumisia, menestystarinoita ja ratkaisuja ammattilaisten kanssa Noblysta.

Uskomme, että kun tapaamme jälleen tulevissa tilaisuuksissamme, voimme jatkaa siitä mihin viime tapaamisessamme jäimme. Näissä tilaisuuksissa voimme oppia enemmän asiakkailtamme, mikä heille on tärkeää, millaisia haasteita he päivittäin kohtaavat, ja miten voimme parhaiten auttaa ja tarjota uusia ja entistä parempia ratkaisuja.

29.02.2024

Muutoksessa navigointi: Kuinka Nobly voi olla avuksi Suomen hyvinvointialueiden tiedonhallinnan kehittämisessä

Suomen hyvinvointialueilla tapahtuvien muutosten keskellä Nobly nousee avainkumppaniksi tarjoten korvaamatonta tukea vastaperustettujen hyvinvointialueiden tiedonhallinnalle. Standardoimalla tietorakenteita ja keskittämällä erillisten tietojärjestelmien tiedot Noblyn asiantuntemus ja yhteistyölähtöinen lähestymistapa avaavat tien yhteiselle matkalle potilastietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja arkistointiin.

Suomen Hyvinvointialueet

Viimeisten vuosien aikana Suomen terveydenhuollon alueella on tapahtunut suuria muutoksia. 1. tammikuuta 2023 lähtien uusi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on otettu käyttöön, ja 22 uutta hyvinvointialuetta on perustettu. Nämä hyvinvointialueet merkitsevät paitsi hallinnollisten yksiköiden uudelleenjärjestelyä myös muutosta integroida terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen tiedot yhteiseen tietojärjestelmään. Vaikka tämä konsolidointi tuo mukanaan monia etuja, se sisältää myös useita haasteita, jotka vaativat strategista lähestymistapaa, erityisesti tietorakenteiden, tietojen varastoinnin ja järjestelmäintegraatioiden osa-alueilla.

Nykyjärjestelmien suuri määrä ja niiden hallinnointi on kallista, samoin kuin tietojen käsittely, kun tiedot ovat hajallaan eri alustoilla, useiden eri toimittajien tietojärjestelmissä. Tämä ei ole vain aikaa vievää, vaan myös kallista, koska eri toimittajien järjestelmät eivät toimi saumattomasti yhteen. Näiden asioiden edistämistä täytyy pystyä tehostamaan. Tämän rakenteellisen muutoksen vuoksi on myös tarve muuttaa tapaa, jolla Suomessa käsitellään hyvinvointialueiden tietoja. Sairaalat, terveydenhuollon ammattilaiset ja asiakkaat tarvitsevat helppokäyttöisiä järjestelmiä tiedon hallintaan.

Nobly kumppaninasi

Noblyssa olemme asiantuntijoita tietorakenteiden järjestämisessä, arkistoinnissa ja järjestelmien konsolidoimisessa. Toimittajana suomalaisille hyvinvointialueille tunnemme käytössä olevat järjestelmät, tämän vuoksi tunnistamme myös käytännön ongelmat ja voimme olla kumppani uusien tehokkaiden kokonaisratkaisujen toimittajana. Nämä muutokset helpottavat paitsi ammattilaisten työtä myös tehostavat potilaiden hoitoa ja tietoturvaa.

Noblyn sähköinen arkistointiratkaisu tarjoaa toimivaa ja turvallista arkistointia vanhojen käytöstä poistuvien järjestelmien tietojen säilyttämiselle. Palvelun avulla vanhat tiedot voidaan siirtää Noblyn arkistoon. Noblyn OnBase-pohjainen sähköinen arkistointipalvelu suorittaa tiedonsiirrot nopeasti ja turvallisesti. Palvelun muokattavuus mahdollistaa palvelun toteuttamisen hyvin erilaisiin loppuasiakkaiden tarpeisiin.

Ei rakenteisen tiedon käsittely on merkittävä haaste. Kaikilla hyvinvointialueilla on tunnistettu satoja järjestelmiä tai tietokantoja, joiden tiedot tulisi pystyä arkistoimaan säännösten mukaisesti. Tämä on parasta tehdä arkistoimalla tiedot keskitettyyn arkistoon, joka täyttää voimassa olevat lait ja määräykset, mukaan lukien SÄHKE2-vaatimukset. Kun tiedot on tallennettu OnBaseen, lähdejärjestelmän voi poistaa käytöstä, samalla ylläpitokustannukset pienenevät, kun kaikkia vanhoja tietojärjestelmiä ei enää tarvitse ylläpitää ja tukea.

Keskitetyn arkistoinnin muita etuja ovat esimerkiksi tietoturva, tietojen saatavuus ja tietojen yhdenmukaisuus. Nobly ratkaisu pitää asiakkaan tiedot turvassa, tallentamalla tiedot oikeaan aikaan ja paikkaan, sekä välittämällä tiedot asiaankuuluville henkilöille oikeassa rakenteessa ja näkymässä.

Nobly voi olla kumppaninasi tietojesi järjestämisessä ja arkistoimisessa yksinkertaisella ja sääntöjen mukaisella tavalla, edistäen samalla Suomen hyvinvointialueiden tiedonhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Ota meihin yhteyttä, niin valmistelemme teille tilannearvioin ja teemme tarjouksen toimivan kokonaisratkaisun toteuttamisesta.

YHTEYSTIEDOT

Kari Karmitsa
Myyntipäällikkö Suomi
kk@nobly.fi
+358 400 451 72


08.02.2024

Nobly keskittyy yhteiskuntavastuuseen

Noblyssa noudatamme eettistä ohjekirjaa, joka koostuu sääntöjen ja ohjeiden joukosta, jotka on suunniteltu ohjaamaan liiketoimintaamme ja varmistamaan eettisten standardien ylläpitämisen. Tämä ohjekirja velvoittaa työntekijämme ymmärtämään ja noudattamaan sisäisiä politiikkoja ja ohjeistuksia, jotka edistävät vastuullisuutta ja eheyttä kaikilla yrityksemme toiminnan alueilla. Se kattaa kriittiset alueet, kuten ihmisoikeuksien kunnioittamisen, ympäristönsuojelun, taloudellisen vastuullisuuden sekä yksilön terveys- ja turvallisuusolosuhteet.

Nobly sitoutuu proaktiivisesti CSR-politiikkaamme ja toteuttaa toimenpiteitä näiden alueiden käsittelemiseksi ja parantamiseksi.

Monet yritykset, mukaan lukien useat Noblyn asiakkaat, keskittyvät voimakkaasti yritysten sosiaalisen vastuun (CSR) alueeseen ja haluavat vahvistuksen, että heidän yhteistyökumppaninsa käsittelevät CSR:ään liittyviä kysymyksiä. Nobly vastaanottaa säännöllisesti pyyntöjä lausuntojen laatimiseksi sitoutumisestamme ja käytännöistämme CSR:n alueella.

Konkreettisena esimerkkinä yksi Noblyn suurista rahoitusasiakkaista on aloittanut prosessin IntegrityNext-alustan kautta kerätäkseen tietoja yhteistyökumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan liittyen heidän CSR-toimintaansa. Nobly on vastannut tähän pyyntöön toimittamalla tarvittavat tiedot yksityiskohtaisen kyselylomakkeen kautta. Tämä ”kestävän kehityksen profiili” edustaa näiden toimenpiteiden tuloksia.

Noblyn CSR-politiikka

Vastaamalla kysymyksiin, jotka liittyvät Noblyn keskittymiseen CSR:ään, haluamme osoittaa proaktiivista lähestymistapaa asiaankuuluviin aiheisiin. Tämä ’kestävän kehityksen profiili’, joka on näiden vastausten tuloksena, toimii todisteena noudattamisestamme CSR-vaatimuksiin ja sitoutumisestamme vastuun ottamiseen vaikutuksestamme yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tämä sitoutuminen kattaa omistautuneen panoksen luonnonsuojeluun, ihmisoikeuksiin ja terveelliseen työympäristöön. Analyysimme CSR:n alueella kattaa useita avainalueita, mukaan lukien:

Anti-lahjonta ja -korruptio
 • Nobly ei hyväksy lahjontaa eikä korruptiota liiketoimintatapojensa osalta ja asettaa samat vaatimukset myös yhteistyökumppaneilleen, mukaan lukien alihankkijat ja muut yhteistyötahot. Nobly toimii Tanskan lain mukaisesti, jos syntyy epäilys petoksesta tai vastaavasta toiminnasta on siitä ilmoitettava välittömästi yrityksen toimitusjohtajalle.
Ympäristönsuojelu osalta
 • Nobly pyrkii säilyttämään luonnonvaroja ja suojelemaan ympäristöä saasteiden ehkäisyn, luonnonsuojelun, resurssien kestävän käytön ja ilmastonmuutoksen torjunnan kautta. Sitoudumme noudattamaan ympäristönsuojelua koskevia sopimuksia, kuten Minamata-, Tukholma- ja Basel-sopimuksia. Nobly noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä ympäristönsuojelun osalta ja pyrkii minimoimaan yksilöllisen kulutuksen kiinnittämällä huomiota veden ja energian käyttöön, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun.
Ihmisoikeudet ja työvoima
 • Haluamme luonnollisesti vastata eettisiin työstandardeihimme liittyen työntekijöihimme ja muihin, joiden kanssa yrityksenä teemme yhteistyötä. Tämä sisältää pakkotyön, lapsityön ja minkä tahansa orjuuden muodon estämisen.
 • Nobly pyrkii poistamaan syrjinnän varmistamalla tasa-arvoiset oikeudet etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, iästä, vammasta, uskonnosta, kansallisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosiaalisesta taustasta ja poliittisista näkemyksistä riippumatta. Olemme sitoutuneet ylläpitämään työympäristöä, joka on vapaa kaikenlaisesta väärinkäytöstä ja pahoinpitelystä.
Terveys ja turvallisuus
 • Nobly noudattaa lainsäädäntöä ja huomioi fyysisen ja henkisen terveyden ja turvallisuuden. Toimenpiteitä, joita toteutamme tämän tukemiseksi, ovat laajennettu sairausvakuutus, neljännesvuosittaiset pidettävät luottamukselliset työntekijäkeskustelut, ergonominen työympäristö, hyvä ilmanvaihto ja asianmukaiset lounaat/juomat.
Toimitusketjun vastuu
 • Nobly sitoutuu tukemaan NGO-organisaatioita, jotka tukevat tärkeitä alueita yhteiskunnassamme. Esimerkiksi Nobly tukee Tanskan sairaalaklovneja ja Tanskan syöpäyhdistystä.
 • Lisäksi Nobly osallistuu paikallisiin urheilutapahtumiin, järjestää sosiaalisia tapahtumia paikallisten yritysten kanssa ja pyrkii keskittämään palvelut paikallisiin toimittajiin päivittäisessä toiminnassa.

26.01.2024

Lehdistötiedote: Nobly Healthcare on palkannut uuden Healthcare ratkaisuarkkitehdin

Nobly Group, kansainvälisesti tunnustettu ohjelmisto- ja konsultointiyritys, on erittäin ylpeä toivottaessaan Gerwin Schaapmanin Nobly Healthcaren tiimiin terveydenhuollon ratkaisuarkkitehdiksi.

Nobly Healthcare nimittää Gerwinin Healthcare Solution ratkaisuarkkitehdiksi
Noblyn terveydenhuollon ratkaisut nousee uudelle tasolle

Uudessa roolissaan Gerwin tarjoaa teknistä johtajuutta Nobly Healthcaren liiketoiminnassa: tarjoaa asiakkaille näkemyksiä Noblyn ratkaisuista, työskentelee myyntitiimin kanssa tarjottavien ratkaisujen suunnitteluprojekteissa sekä toimii asiantuntijana Noblyn kliinisten – ja kuvantamisratkaisujen osa-alueella.

Gerwinillä on yli 20 vuoden kokemus teknisistä projektien johtamisesta sekä myynnin tehtävistä maailman arvostetuimmissa terveysteknologiayrityksissä, kuten Philips, Epic ja Hyland, henkilönä hän on ollut suuresti arvostettu työkavereiden ja asiakkaiden parissa.

Ben Ramsay, Noblyn terveydenhuollon johtaja, kommentoi: ”Olen erittäin tyytyväinen Gerwinin nimittämisestä tähän keskeiseen rooliin Nobly Healthcaressa, kun laajennamme kapasiteettiamme ja kyvykkyyttämme terveydenhuollon markkina-alueella. Gerwin on monitaitoinen; hän on asiantuntija sekä asiakkaiden konsultoinnissa että projektien toteutuksen johtamisessa ja ratkaisujen suunnittelussa ja esittämisessä. Olen työskennellyt Gerwinin kanssa aiemmin, ja tiedän, että hän tuo korkean ammattitaidon ja teknisen asiantuntemuksen jokaiseen asiakastilanteeseen, mutta yhtä tärkeä hän on Noblyn kulttuurille, koska hän on myös loistava kollega ja johtaja.”

Noblyn terveydenhuollon ratkaisut kasvussa

Kenneth Fossum, Nobly Groupin operatiivinen johtaja sanoi: ”Kun tunnistimme tarpeen terveydenhuollon ratkaisuarkkitehdille, Gerwinin nimi oli ensimmäisenä toivelistallamme. Gerwinin kaltaisen lahjakkuuden ja kokemuksen lisääminen Nobly Healthcaren tiimiin nostaa tasoamme ja kykyämme toimittaa korkealaatuisia, lisäarvoa tuottavia terveydenhuollon ratkaisuja asiakkaillemme.”

Gerwin asuu Drontenissa, Keski-Hollannissa, ja hän on innostunut haasteesta liittyä Nobly Healthcaren tiimiin, joka on jo entuudestaan vahva toimija terveydenhuollon markkina-alueella,

Tunnen Noblyn aikaisemmasta työstäni, olen innoissani, energisoitunut ja tunnen olevani osa tiimiä, joka tekee mahdolliseksi kasvattaa Noblyn terveydenhuollon liiketoimintaa. Noblyn kanssa odotan innolla työskentelyä joustavassa ja dynaamisessa ympäristössä.

Lisäksi Gerwin toteaa: ”Olen koulutukseltani ohjelmistoinsinööri ja olen työurani aikana hankkinut monia muitakin taitoja, kuten projektinhallinnan ja ratkaisuarkkitehdin työtehtävät. Nobly on ensimmäinen paikka, jossa voin todella käyttää kaikkia taitojani. Aluksi työskentelen etänä kotoa käsin Drontenista (sijaitsee Flevopolderissa), mutta olemme vaimoni kanssa suunnittelemassa muuttoa Tanskaan muutaman vuoden aikajänteellä.”

Digitaalisointia edistäen vuodesta 2011

Yritys on perustettu vuonna 2011, Nobly on saavuttanut kansainvälistä tunnustusta tarjoamalla liiketoimintakriittisiä digitalisaatioratkaisuja. Toimistomme sijaitsevat Aarhusissa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Tukholmassa ja Vantaalla, ja olemme saavuttaneet yrityksenä vakiintuneen aseman luotettavana kumppanina talouden- ja terveydenhuollon toimialoilla. Tämä lisäinvestointi meidän terveydenhuoltoyksikköömme osoittaa Noblyn järkkymätöntä sitoutumista innovaatioihin, kasvuun ja asiakkaille lisäarvoa tuottavien ratkaisujen tuottamiseen.

Lue lisää Noblystä

16.01.2024

Nobly laajentaa johtoryhmäänsä People & Culture Managerilla

Nan-Mia Nielsen on palkattu Noblyyn People & Culture Manageriksi 1.1.2024 alkaen, ja hän liittyy osaksi johtoa.

Nan-Mia Nielsen on aloittanut People & Culture Managerina ja on uusi kasvo johtoryhmässä 1.1.2024 alkaen
Nan-Mia Nielsen toivotetaan sydämellisesti tervetulleeksi Noblyn uudeksi People & Culture Manageriksi

Nan-Mia on 30 vuoden kokemus sekä suurista yrityksistä kuten Vestas että keskisuurista yrityksistä, samantyyppisistä kuin Nobly. Hänen kokemuksensa liittyy kansainvälisiin ja tanskalaisiin yrityksiin, ja Nan-Mia on työskennellyt laajan kirjon HR-tehtävien parissa – kaikkea rekrytoinnista, johtajien/työntekijöiden ja organisaation kehittämisestä, fasilitoinnista, valmennuksesta ja koulutuksesta. Lisäksi hän on myös pyörittänyt omaa HR-yritystään 9 vuotta.

People & Culture Managerina Nan-Mian tärkein rooli on varmistaa työntekijöiden viihtyvyys ja suojella Noblyn kulttuuria. Tämä sisältää laajan kirjon moninaisia HR-alueita, mukaan lukien työntekijöiden perehdytys ja kehittäminen, valmennus, sparraus sekä muut hallinnolliset HR-tehtävät.

Nan-Mian titteli korostaa, että hänen on määrä varmistaa jatkuva positiivinen kehitys kulttuurin, johtajuuden ja Noblyn organisaationa osalta. Olemme varmoja, että hänen kokemuksensa HR:stä sekä tuntemuksensa kansainvälisistä yrityksistä ja niiden kulttuurista tekevät hänestä oikean henkilön tähän tehtävään.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme, ja siksi on luonnollista, että saamme organisaatioon henkilön, jolla on omistautunut fokus työntekijöiden viihtyvyyteen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Nan-Mia jatkaa: ”Joku joka voi varmistaa kulttuurin juurtumisen ja olla mukana kehittämässä organisaatiotamme sekä auttaa houkuttelemaan ja rekrytoimaan uusia kykyjä.”

Liittyy vahvana uutena panoksena Noblyn johtoryhmään

Ollen pätevä lisäys Noblylle ja Noblyn työntekijöille, ja tuoden lisää fokusta organisaatiomme kulttuuriin, Nan-Mia liittyy myös johtotiimiin.

Nobly on vahvempi Nan-Mian ollessa tiimissä, sillä hänen roolinsa People & Culture Managerina auttaa varmistamaan, että hyvä työntekijäkulttuuri on korkealla asialistalla, ja että työskentelemme yhteisten arvojemme mukaisesti Noblyssa. Tämä on tarpeen, jotta kaikilla on halu tehdä parhaansa ja olla iloisia mennessään töihin joka päivä.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme, ja siksi on luonnollista, että saamme organisaatioon henkilön, jolla on omistautunut fokus työntekijöiden viihtyvyyteen ja jatkuvaan kehittymiseen, joku joka voi varmistaa kulttuurin juurtumisen ja olla mukana kehittämässä organisaatiotamme sekä auttaa houkuttelemaan ja rekrytoimaan uusia kykyjä.

Toivotamme Nan-Mian tervetulleeksi avosylin ja odotamme innolla yhteistyötä työntekijöiden viihtyvyyden ja hyvän työympäristön parissa. Vahvan HR-taustan ansiosta olemme varmoja, että Nan-Mia on arvokas lisäys Noblyyn.

Tutustu paremmin Noblyyn ja kuule työntekijöiden kertovan, mitä he pitävät työskentelystä Noblyssa:

21.12.2023

Nobly kiittää upeasta vuodesta ja odottaa jo innolla vuotta 2024

Vuosi 2023 on ollut Noblylle ennätysvuosi, jossa liikevaihto ja työntekijämäärä ovat kasvaneet ennätyksellisesti.

Kuluneen vuoden aikana Noblyssa on tapahtunut monia jännittäviä asioita, mukaan lukien onnistunut toinen versio käyttäjäkonferenssistamme, Nobly Talks, ja yrityskauppa, siksi odotuksemme vuodelle 2024 ovat korkeat.

Kasvu vuonna 2023

Nobly on kokenut ennätysmäisen kasvun vuonna 2023, saavuttaen merkittävää kasvua liikevaihdossa, voitossa ja työntekijämäärässä. Työntekijöiden määrä on kasvanut 36:sta 57:ään vuoden aikana, merkiten suurinta kasvua henkilöstössä Noblyn historiassa.

Vuonna 2023 Nobly saavutti lähes 30 %:n kasvun liikevaihdossa. Tämä menestys tulee kyvystä toteuttaa omaa strategiaamme ja työntekijöidemme taidosta luoda arvoa asiakkaillemme. Vahva suoritus muodostaa vankan perustan pitkäaikaisille asiakassuhteille, tämä ilmenee myös Børsen Gazelle -palkinnon saamisena tänä vuonna tunnustuksena liiketoimintamme kehityksestä.

”Kasvavan liiketoiminnan menestyksen avaintekijä on kyky sopeutua ja käsitellä muutosta. Haluaisin kiittää lahjakkaita työntekijöitämme heidän sopeutumiskyvystään”, sanoo Jesper Frank, Noblyn toimitusjohtaja, jatkaen:

”Viime vuoden aikana olemme toteuttaneet useita muutoksia kasvumme ja jatkuvan kehityksen seurauksena. Tämä on jotain, josta saamme tunnustusta myös uskollisilta asiakkailtamme.”

Sisäisesti Nobly on vahvistanut organisaatiorakennettaan nimeämällä Kenneth Fossumin operatiiviseksi johtajaksi, palkkaamalla lisää kokeneita projektipäälliköitä, konsultteja ja järjestelmäkehittäjiä sekä Norjassa että Tanskassa. Nämä yksilöt ovat kaikki osallistuneet Noblyn toiminnan palvelun jatkokehitykseen.

Vuonna 2023 Nobly perusti myös strategisen tuotekehitystiimin, joka yhdessä tuotepäälliköiden kanssa jatkokehittävät tuotteitamme ja ratkaisujamme vastaamaan asiakkaiden vaatimuksia.

Noblyn ensimmäinen yritysosto ja panostus terveydenhuoltoon

Yksi Noblyn merkittävistä toimenpiteistä tänä vuonna oli ensimmäinen yritysosto. Lokakuussa Nobly osti CSAM KIBI Finland Oy:n Norjalaiselta Omdalta, tämä mahdollisti nopean pääsyn Suomen terveysalan markkinoilla, korostaen Noblyn asemaa yhtenä johtavista terveys-IT-ratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa. Olemme iloisia ja ylpeitä tästä laajentumisesta, olemme hyvässä vauhdissa ja kiinteässä yhteistyössä uusien suomalaisten työntekijöidemme kanssa.

Osto korostaa Noblyn lisääntynyttä panostusta terveydenhuoltoon, joka on johtanut omistautuneen terveystiimin perustamiseen vuonna 2023, edistämään ja kehittämään terveydenhuollon liiketoimintaamme. Uuden yksikön vetäjäksi palkattiin Ben Ramsay syyskuussa.

Nobly Talks 2023

Vuosi 2023 oli vuosi, jolloin Noblyn oma käyttäjäkonferenssi, Nobly Talks, järjestettiin toista kertaa peräkkäin. Nobly toimi isäntänä kahden päivän ajan syyskuussa, keskittyen asiakassuhteisiin, verkostoitumiseen alan kollegoiden kanssa sekä mielenkiintoisiin esityksiin ja keskusteluihin tekoälyn hyödyntämisestä rahoitusmaailmassa.

”Taas kerran Nobly Talks oli suuri menestys, aikaisempaa isomman osallistujamäärän, korkeatasoisten esitysten ja hyvien keskustelujen muodossa. On fantastista nähdä kaiken onnistuvan tapahtumassa, joka näkyy innostavissa puheenvuoroissa ja tyytyväisissä asiakkaissa”, sanoo Jesper Frank.

Katse tulevaan vuoteen 2024

Jesper Frankilla on suuria odotuksia vuodelle 2024: ”Noblissa odotamme innolla vuotta 2024, ja jatkuvaa liiketoimintamme positiivista kehitystä monilla eri rintamilla. Toivotamme tervetulleiksi uusia kollegoita, ja odotamme yhteistyömme tuloksia uusien ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa tulevissa projekteissa.”

Hän vihjaa myös suunnitelmista uusista tuotteista ja tekoälyn hyödyntämisestä yhteistyössä asiakkaiden kanssa: ”Tuomme markkinoille uusia tuotteita, ja odotan myös, että pystymme tuottamaan tekoäly pohjaisia uusia luovia ratkaisuja asiakkaillemme.”

Nobly toivottaa kaikille asiakkaille ja kumppaneille Iloista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta – Nähdään vuonna 2024!

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen