19.09.2023

Asiantuntijoiden mukaan tekoäly mullistaa rahoitusalaa.

Tekoälyn odotetaan virtaviivaistavan prosesseja ja parantavan asiakaskokemusta rahoitusalalla. Tämä on kahden asiantuntijan odotus, jotka korostavat myös lisääntynyttä keskittymistä noudattamiseen, läpinäkyvyyteen, tietorakenteeseen ja muuttuviin osaamisvaatimuksiin.

”Tekoälyllä tulee olemaan valtava vaikutus rahoitusalalla. Tekoälyn käyttö virtaviivaistaa työprosesseja ja johtaa kokonaislaatuparannuksiin, mikä lopulta johtaa parannettuun asiakaskokemukseen”,

sanoo Simon Guldager, IT- ja konsultointiyritys Noblyn perustaja ja kumppani. Thomas Terney, tekoälyn tohtori ja luennoitsija, on vahvasti samaa mieltä näistä näkökohdista. Hän korostaa, että olemme jo todistamassa nopeita kehitysaskeleita:

”Rahoitusalalla nousee esiin monia uusia palveluja, jotka hyödyntävät tekoälyä edistyksen nopeuttamiseksi asiakaspalvelussa ja taloudellisessa neuvonnassa.”

Simon Guldager ja Thomas Terney olivat molemmat avainpuhujia Nobly Talks 2023 -konferenssissa, jossa he pitivät esityksiä tekoälyn toteuttamisesta rahoitusalalla.

Uudet vaatimukset osaamiselle

Rahoitusalalla järjestelmät automatisoituvat tekoälyn avulla, mikä muuttaa alan työntekijöiden osaamisvaatimuksia, sanoo Simon Guldager:

”Monet luulevat, että tekoälyn käyttö helpottaa työskentelyä rahoitusalalla, mutta se saattaa hyvinkin johtaa suurempiin vaatimuksiin jäljelle jääville työntekijöille, koska heidän on oltava erikoistuneempia”, sanoo Simon Guldager.

Hän selventää, että aikaisempi painopiste on ollut järjestelmien luomisessa, jotka tukevat tapauskäsittelijöitä. Kuitenkin tekoälyn käyttöönoton myötä tulee kohtaamaan sen, että tulevaisuuden rahoitusalalla työskentelevillä on oltava entistä suurempi asiantuntemus ja oltava valmiita käsittelemään erikoistuneempia tapauksia, valituksia ja laadunvarmistusta.

Kasvanut tarve läpinäkyvyydelle ja tietorakenteelle

Aikana, jolloin digitaaliset tapahtumat ja tiedonvaihto muodostavat olennaisen osan päivittäistä elämäämme, kysymykset turvallisuudesta, yksityisyydestä ja läpinäkyvyydestä ovat kiireellisempiä kuin koskaan.

”Rahoitusyhtiöiden on säilytettävä keskittyminen noudattamiseen ja läpinäkyvyyteen, ja niiden tulisi ottaa vielä aktiivisempi kanta siihen, mitä tietoja ne käsittelevät ja miten niitä käytetään. Tämä on alue, joka voi herättää huolen asiakasnäkökulmasta”, sanoo Thomas Terney.

Lisäksi Simon Guldager korostaa, että rahoitusyhtiöillä yleisesti ottaen on merkittävä haaste luoda paras tietopohja tekoälyn käyttöä varten:

”Ei ole taattua, että tietosi sopivat tekoälymalliisi, koska tiedonkeruu on tapahtunut aiemmin eri menetelmillä. Siksi on suuri tarve parantaa tietorakennetta.”

Osallistujat saivat lisäksi lisätietoja kaikista näkökohdista tämän vuoden Nobly Talksissa, koska konferenssi pidettiin 21.-22. syyskuuta Kööpenhaminassa.

Tietoja Nobly A/S:stä

Nobly on pohjoismainen IT- ja konsultointiyritys, perustettu vuonna 2011, toimistot Aarhusissa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Tukholmassa ja Vantaalla. Nobly toimittaa kriittisiä digitalisointiratkaisuja pääasiassa asiakkaille rahoitus- ja terveydenhuoltosektoreilla. Noblyn asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Velliv ja Alka.

Nobly Talks 2023:sta

Toista vuotta peräkkäin Nobly järjesti Nobly Talks -konferenssin 21.-22. syyskuuta 2023, jossa osallistujat saivat viimeisimmän tiedon pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja eläkesektorien digitaalisoinnista ja automatisoinnista. Tänä vuonna muun muassa Simon Guldager ja Thomas Terney olivat avainpuhujia, esitellen molemmat kiinnostavia esityksiä tekoälyn painopisteestä.


Uutiskirjeeseen rekisteröityminen