29.08.2023

Suuret Viisi: Uusi aalto digitaalista sääntelyä iskee finanssisektoriin

Kuitenkin "Suuret Viisi" ovat suuresti korostaneet digitaalisen hallinnan tärkeyttä. "Suuret Viisi" - viiden keskeisen digitaalisen säädöksen käyttöönotto on selvä merkki siitä suunnasta, johon finanssisektorin digitaalinen muutos etenee.

Kuitenkin "Suuret Viisi" ovat suuresti korostaneet digitaalisen hallinnan tärkeyttä. "Suuret Viisi" esittely
Uusi digitaalisen hallinnan järjestys

Hallinta on aina ollut jokaisen menestyvän rahoituslaitoksen sydämessä. Kuitenkin ”Suuret Viisi” ovat suuresti korostaneet digitaalisen hallinnan tärkeyttä. Kyse ei ole enää vain vahvan sisäisen valvontarakenteen ylläpitämisestä. Kyse on myös siitä, että varmistetaan, että digitaaliset strategiat ovat eettisiä, läpinäkyviä ja noudattavat uusia digitaalisia säädöksiä.

Viiden säädöksen joukko koostuu DA:sta (Digital Act), AI:sta (AI Act), DGA:sta (Digital Governance Act), DM:stä (Digital Market Act) ja DSA:sta (Digital Service Act). Vaikka ne eivät kaikki vaikuta sektoriin välittömästi, sektorin on sopeuduttava tähän uuteen todellisuuteen. Digitaalisista palveluista annettu lainsäädäntö, DSA, julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 27. lokakuuta 2022 ja se tuli voimaan 16. marraskuuta 2022. Se soveltuu 15 kuukautta 1. tammikuuta 2024 alkaen tai myöhemmin, riippuen siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen. DMA, DGA, AI ja DA seuraavat sen jälkeen.

Ei vain ruutu, joka on ruksattava

Tässä uudessa aikakaudessa noudattaminen ei ole enää vain osasto, joka varmistaa, että ruutu on ruksattu. ”Suurten Viiden” myötä noudattamisesta tulee olennainen osa kokonaistrategiaa. Noudattamistiimit ovat keskeisiä toimijoita päätöksentekoprosesseissa, varmistaen, että rahoituslaitosten työntekijät ymmärtävät ja noudattavat sääntöjä. He myös varmistavat, että teknologiset ratkaisut ovat vahvoja ja että säännösten noudattaminen ei tukahduta työntekijöiden muita päivittäisiä toimintoja.

Rahoitusyhtiöt voivat helpottaa painetta ja kustannusrasitusta ottamalla teknologisen lähestymistavan Suurten Viiden täytäntöönpanoon liittyviin haasteisiin. Nobly Talks 2023:ssa keskusteltiin nyt noudattamisen kriittisestä roolista. Johtavat asiantuntijat jakavat näkemyksiään ja suosituksiaan parhaista käytännöistä tällä muuttuvalla alalla.

Rahoitussektorin tulevaisuus

Digitaalisen maiseman laajentuessa hallinnan ja noudattamisen kysymykset jatkuvat olemasta keskeisiä finanssisektorin tulevaisuudelle.

Uusien digitaalisten palvelujen seuraukset ja kustannukset kohdistuvat usein kuluttajiin, ja tässä EU on päättänyt ottaa kantaa. EU pyrkii olemaan edelläkävijä ja puolestapuhuja kuluttajien oikeuksien, yksityisyyden ja perustavanlaatuisten demokraattisten sääntöjen ja periaatteiden suojelemisessa.

Rahoitussektori kantaa raskasta ja sitovaa vastuuta, kun se perustaa, ylläpitää ja kehittää taloudellisia toimijoita ja kehyksiä kaikkien meidän hyväksi. Nobly Talks 2023 tarjosi foorumin alan ammattilaisille syventyä näihin kysymyksiin, jakaa kokemuksia ja muotoilla tulevaisuuden suuntaa. Tämä auttaa asettamaan agendan digitaaliselle tulevaisuudelle rahoituksessa.

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen