06.05.2024

Vahva menestys ja kasvu Norjan Noblyn tytäryhtiössä

Kilpailun kiristyessä ja markkinatrendien muuttuessa Nobly Norja on suoriutunut muuttuneesta markkinatilanteesta erittäin hyvin ja jatkaa kasvuaan. Tytäryhtiö perustettiin vuonna 2018 ja Gaselli-palkinnon myöntäminen vuodelle 2023 on vahvistanut Nobly AS:n mainetta kestävänä ja menestyvänä toimijana Norjan markkinoilla.

Perustamisesta Gaselliin

Keskeinen strategia Noblylle on keskittyä kasvuun ja vahvistaa konsulttipalveluita. Painottaen osaamisen kehittämistä ja luottamuksen rakentamista asiakkaisiin, Nobly on toimittaa korkealaatuisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Perustamisesta alkaen Nobly on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina joillekin Norjan suurimmista rahoitus- ja terveydenhuollon asiakkaista. Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota konsulttipalveluja kaikille Norjan markkinoiden asiakkaille, mikä tulee edistämään tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tämä tulee tekemään käyttöönotoista, tuesta ja palveluiden tarjonnasta entistäkin sujuvampaa.

Noblyn asiantuntemus konsultointipalveluissa on pääasiassa vakuutus- ja eläkeasioiden sekä terveydenhuollon toimialueilla. Noblyn kannalta on ratkaisevaa, että meillä on kokeneita konsultteja, jotka ovat asiantuntijoita juuri niillä osa-aloilla, joilla asiakkaamme palveluja vaativat.

Norjan kasvaville markkinoille Nobly etsii 3 uutta konsulttia, jotka voivat liittyä edistämään yrityksemme menestystä Norjan markkinoilla. Uudet konsultit tulevat toimimaan asiantuntijoina vakuutus- ja eläkeasioihin liittyvien ratkaisujen toteutuksessa sekä tukipalveluissa loppuasiakkaillemme

Johtaminen ja konsulttipalveluiden vahvistaminen

Noblyn menestyksen keskeinen osatekijä on kokenut johtoryhmä, jossa Norjan maajohtaja Kenneth Wie Eriksen ja Norjan liiketoiminnan johtaja Kristoffer Gundersen ovat keskeisessä roolissa. Norjan johto toimii tiiviissä yhteistyössä tanskan tiimin kanssa, tämä on ollut ratkaiseva tekijä Norjan menestykselle. Kristoffer Gundersen korostaa yrityksen jatkuvan kehityksen periaatetta:

”Tavoitteemme Norjan Noblyssa ovat selkeitä: pyrimme jatkuvaan liiketoiminnan kasvuun ja konsulttipalveluidemme vahvistamiseen. Keskeisenä painopisteenä on osaamisen kehittäminen ja asiakkaidemme luottamus, tavoitteenamme on toimittaa ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.”

Luottamus ja yhteistyö Noblyssa

Noblyssa kiinnitetään suurta huomiota kulttuuriin, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti työntekijöiden keskuudessa että asiakkaiden suuntaan. Yrityksen sosiaalinen kulttuuri edistää yhteistyötä ja luo dynaamisen työympäristön, jossa työntekijät voivat kasvaa ja menestyä: ”Noblyssa arvostamme kulttuuria, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti tiimimme että asiakkaisemme suhteen. On ratkaisevan tärkeää, että luomme ympäristön, jossa työntekijämme voivat kasvaa ja menestyä toimittamalla samalla korkeaa laatua.” – Kenneth Wie Eriksen, Nobly AS.

Gaselli-palkinto on tunnustus toiminnan kestävyydestä, laadusta ja menestyksestä, Nobly näkee tulevaisuuden mahdollisuudet liiketoiminnan kasvulle ja kehitykselle. Vahvistamalla johtamisen, konsulttien ja asiakkaiden luottamusta, olemme hyvin varustautuneita jatkamaan lisäarvoa tuottavien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista Norjan markkinoilla.

07.12.2023

Nobly palkitaan Børsen Gazelle 2023 -tunnustuksella

Olemme ylpeitä ilmoittaessamme, että Tanskassa Børsen on tunnustanut Noblyn Gazelle-yritykseksi. Tämä on hieno tunnustus Noblyn päivittäisistä ponnisteluista arvon luomiseksi asiakkaillemme.

Noblyn omistautuminen innovaatiolle, laadulle ja asiakaspalvelulle on ollut ratkaisevan tärkeää menestyksekkäälle kasvustrategiallemme. Emme ole vain ylläpitäneet kasvua, vaan olemme myös tuottaneet arvoa asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme. Tämä arvostettu palkinto vahvistaa asemamme alan johtavana toimijana, korostaen sitoutumistamme tuottaa korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja. Se tunnustaa myös, että omistautumisemme ja ponnistelumme ovat avain jatkuvaa menestystämme.

Tunnustus asiakkaille, kumppaneille ja Noblyn tiimille

Noblyn toimitusjohtaja Jesper Frank on iloinen ja ylpeä siitä, että Nobly on saanut virallisen tunnustuksen Børsen Gazellena ja hän sanoo:

Tämä tunnustus edustaa ei vain Noblyn saavutuksia, vaan näen sen kunnianosoituksena lahjakkaille työntekijöillemme, jotka työskentelevät ahkerasti joka päivä tarjotakseen parasta mahdollista palvelua uskollisille asiakkaillemme, ajamassa kasvuamme.

Juhlimme uutta asemaamme Gazelle-yrityksenä ja odotamme innolla ja kunnianhimoisesti tulevaisuutta. Nobly jatkaa sitoutumistaan toimittamaan innovatiivisia ratkaisuja, jatkamaan arvon luomista asiakkaillemme ja tavoittelemaan kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Jesper Frank korostaa: ”Odotamme innolla positiivista kasvuamme yhteistyössä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa”, kiittäen samalla kaikkia merkittävästä tuesta ja luottamuksesta Noblylle.

Gazelle-palkinnon 6 kriteeriä

Børsen Gazelle -palkinnon saamiseksi on täytettävä kuusi kriteeriä. Nämä kriteerit ovat pysyneet samoina siitä lähtien, kun Gazellea alettiin jakaa vuonna 1995:

3. Yritysmuodon vaatimukset
Vain osakeyhtiöt (A/S) ja osakeyhtiöt (ApS) sisältyvät tutkimukseen.

4. Vertailukelpoisuus
Neljän vuoden luvut on oltava täysin vertailukelpoisia.

5. Liiketulos
Liiketulosten summan on oltava positiivinen neljän vuoden aikana.

6. Kasvu
Nettoliikevaihdon kasvun on oltava positiivinen kaikkina neljänä vuotena, ja kasvun on oltava vähintään 100 % koko ajan.

Børsen Gazellesta

Børsen Gazelle -palkinto on tunnustus yrityksille, jotka ovat saavuttaneet merkittävää kasvua neljän vuoden aikana. Gazelle-palkinnon saamisen kriteerit ovat korkeat ja niihin sisältyy jatkuva positiivinen kasvu liikevaihdossa tai bruttotuloksessa, liikevaihdon tai bruttotuloksen kaksinkertaistuminen viimeisen neljän tilikauden aikana sekä positiivinen kumulatiivinen kasvu.

”Gazelleille yhteistä on, että ne kaikki antavat merkittävän panoksen tanskalaiseen liike-elämään. Ne ovat roolimalleja työpaikkojen luomisessa, optimismissa ja luovuudessa Tanskassa”, sanoo Børsenin päätoimittaja ja toimitusjohtaja Bjarne Corydon.

Gazelle-palkinto myönnetään juhlistamaan yrityksiä, jotka johtavat kasvun tietä, koska Børsenin mukaan gazellet ovat yhteiskunnan moottoreita. Tänä vuonna neljässä alueellisessa Gazelle-tilaisuudessa juhlittiin Tanskan yritysmaailman korkeita saavutuksia ja keskityttiin tietoon, joka vaaditaan kasvun luomiseen. Tänä vuonna painotettiin erityisesti johtajuutta kriisiaikoina.

04.10.2023

Caseflow – Tulevaisuuden OnBase-muotoilu

Viime vuosina Nobly on voimistanut ponnistelujaan tapahtumienhallinnassa ja työnkuluprosesseissa rahoitusalalla. Monet kokemukset on koottu kehykseksi OnBasea varten, jonka olemme Noblyssä valinneet nimeämään CaseFlow'ksi, UX/UI-asiantuntijoiden ja omien kehitysresurssiemme avulla.

Viime vuoden Devoteam-raportti korosti tarvetta, että Hylandin olisi puututtava OnBase-muotoiluun ja käyttöliittymään. Hyland on myös tunnustanut tämän. Se on pohjimmiltaan ainoa toistuva ongelma, joka estää Devoteamia antamasta OnBaselle huippuarvosanoja kaikissa yhdeksässä kategoriassa.

Uuden käyttöliittymän parissa

Noblyssä olemme luonnollisesti tietoisia tästä ajankohtaisesta ongelmasta. Siksi ensisijainen tavoitteemme on tukea erittäin modernin ja houkuttelevan käyttöliittymän kehittämistä. Kaunis suunnittelu ja asettelu yksin eivät kuitenkaan riitä. Kyse on myös käyttäjien tukemisesta mahdollisimman tehokkaasti heidän tapahtumienhallintatyössään.

Tämä tuki kattaa laajan valikoiman alueita. Monien dokumentointivaatimusten ja noudattamissääntöjen käsittelystä työnkulun optimointiin, mukaan lukien jokaisen työntekijän itsenäisyyden varmistaminen. Tehokkuuden potentiaalin on tapahduttava mahdollisimman nopeasti ja korkealla automaatiotasolla. Samalla työtä itseään on tuettava niin, että uudet työntekijät voivat ottaa haltuunsa tapaukset ja edistää niitä prosessissa ilman viivettä.

Asiakaskokemus on avain

Liikkuvuuden kysyntä ei koske vain vapautta valita, missä työtä tehdään, vaan myös vapautta määrittää, kuka voi auttaa asiakasta tässä ja nyt. Asiakaskokemus ei katso taaksepäin, missä tuottamattomia odotusaikoja ja muita sisäisiä ongelmia ei hyväksytä. Se on terävä, ajankohtainen ja vertailukelpoinen muiden maailmanlaajuisten teknologiayritysten alustojen käyttäjäystävällisyyden kanssa.

Yleisesti ottaen asiakaskokemus on keskeinen käsite CaseFlow’ssa.

Mahdollisuus ainutlaatuiseen työnkuluprosessien digitaaliseen muotoiluun CaseFlow’ssa edistää kuluttajien odotuksia rahoituslaitosten palveluista. Asiakkaat haluavat nopean pääsyn tietoihin, saumattoman käsittelyn ja prosessin yhteisomistajuuden. Rahoituslaitokset kilpailevat paitsi hinnasta myös kyvystään tarjota kitkatonta ja personoitua kokemusta. CaseFlown digitalisaatio tekee asiakkaiden pyyntöjen ja odotusten täyttämisestä nopeampaa ja helpompaa. Se tekee siitä sekä nopeampaa että helpompaa vastata asiakkaiden tiedusteluihin ja odotuksiin.

CaseFlow on asetettu vallankumouksellistamaan prosesseja

Vakaan digitaalisen perustan avulla CaseFlow’n käyttäjät ovat hyvin asemassa rahoitusalalla tapahtuvassa digitaalisessa muutoksessa. Tämä johtaa kohti automatisoitua ja datavetoista tulevaisuutta. Tekoäly (AI), koneoppiminen, lohkoketjuteknologia ja muut vaativat digitaalisen maiseman läsnäoloa. CaseFlow ei ainoastaan täytä tätä oletusta, vaan se myös työntää kehitystä kohti lisää digitalisaatiota.

CaseFlow avaa siten mahdollisuuden vallankumouksellistaa prosesseja, kuten tapausten käsittely, riskienhallinta, luottoluokitus, petoksenesto ja muut.

Seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana Nobly odottaa syvempää tekoälyn ja automaation integrointia päivittäisiin prosesseihin. Suuremmassa kuvassa CaseFlow vahvistaa rahoitusalaa digitaalisen kokemuksen luomisessa saumattomammaksi ja käyttäjäystävälliseksi sekä laitoksille että asiakkaille. Kyse on tehokkuuden tasapainottamisesta asiakaslähtöisyyden kanssa ja teknologian omaksumisesta innovaation lähteenä, joka voi sysätä sektorin tulevaisuuteen.

Lue lisää CaseFlow’sta

CaseFlow julkaistiin Nobly Talks 2023:ssa ja se herätti suurta kiinnostusta. Jos haluat oppia lisää CaseFlow’sta ja siitä, miksi se voisi olla ratkaisu sinulle, seuraa alla olevaa linkkiä.

07.02.2023

Nobly on kolmantena peräkkäisenä vuotena nimetty vahvimmaksi ECM/ESDH-palveluntarjoajaksi Devoteamin toimesta.

Kolmantena peräkkäisenä vuonna Nobly ja OnBase-alusta on yhdessä tunnustettu vahvimmaksi ECM/ESDH-palveluntarjoajaksi Devoteamin raportissa.

Olemme uskomattoman ylpeitä siitä, että jälleen kerran – kolmantena peräkkäisenä vuonna – Nobly on valittu vahvimmaksi kokonaistarjoajaksi ECM/ESDH-ratkaisuissa Devoteamin raportissa. Tämä osoittaa, että jatkamme korkealaatuisten ratkaisujen toimittamista keskittyen asiakkaidemme tarpeisiin ja että ratkaisumme ovat markkinoiden parhaimmistoa.

Nobly ja OnBase korkeimmalle sijalle Devoteamin mukaan

Kolmantena peräkkäisenä vuonna Nobly ja OnBase-alusta on yhdessä tunnustettu vahvimmaksi ECM/ESDH-palveluntarjoajaksi Devoteamin raportissa. Devoteam on arvioinut 12 johtavaa ESDH/ECM-ratkaisua Tanskan markkinoilla, tarjoajilta, joiden ratkaisut on suunnattu sekä yksityisille että julkisille organisaatioille.

Tulokset osoittavat, että Nobly ja OnBase saavuttavat kokonaisarvioinnissa keskimäärin 9,6 10:stä, ja se perustuu monenlaisiin parametreihin:

Nobly ja OnBase ovat parempia kuin keskimäärin kaikilla parametreilla.
Nobly ja OnBase ovat parempia kuin keskimäärin kaikilla parametreilla.

Käyttöliittymä 8,3 10:stä
Turvallisuus ja noudattaminen 10 10:stä
• Integraatio ja tietojenvaihto 9,5 10:stä
Tietorakenne ja metadata 9,8 10:stä
Haku 10 10:stä
Prosessit ja automaatio 9,6 10:stä
Microsoft Office/365-integraatio 9,6 10:stä
Raportointi ja yleiskatsaus 10 10:stä
Yhteistyö ja tuottavuus 9,6 10:stä

Nobly haluaa olla ensisijainen valinta ECM/ESDH-ratkaisuissa

Noblylla olemme työskennelleet kovasti tehdäksemme helpoksi ja tehokkaaksi finanssilaitoksille noudattaa monia uusia noudatettavuusvaatimuksia. Nobly on kehittänyt uuden lähestymistavan tehtävien ja prosessien hallintaan, suoraan integroituna ydin teknologiaan, mikä varmistaa, että standardiratkaisut otetaan käyttöön nopeammin. Tämä on suureksi hyödyksi asiakkaillemme, jotka hyötyvät säästöistä.

Tämänkaltaiset vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen normaalisti tarvittavat resurssit ja aika vähenevät merkittävästi. Samalla pankit välttävät lisäämästä toimintakustannuksiaan asiakkailleen, joilla on jo korkeampia korkoja.

Vahva integraatiopohja

Devoteam kirjoittaa muun muassa: ”Ratkaisu on vahva integraatiopohja, koska API:lla on joukko integraatiokomponentteja ja kiinteitä tietokantoja tietokantaintegraatioita varten, joita asiakkaat voivat käyttää. Ratkaisu tarjoaa myös vähän koodin kehitysvaihtoehtoja, joita monet asiakkaat pitävät yhtenä ratkaisun eduista, koska he voivat konfiguroida uusia prosesseja ja dokumenttityyppejä ilman toimittajan osallistumista.”

Nobly sukeltaa syvemmälle finanssialan ydinprosesseihin. Tämä tuottaa positiivisia tuloksia, kuten tyytyväisiä asiakkaita, parantunutta integraatiota muiden järjestelmien kanssa, lisääntynyttä turvallisuutta jne. Lisäksi Nobly tarjoaa myös ohjelmistokehitystä OnBase-alustan ulkopuolella tarvittaessa. Tämä näkyy analyysituloksissa, joista olemme sekä ylpeitä että nöyriä.

OnBase:n tulevat parannukset

Noblyn omistautunut panostus alalle on vielä käynnistysvaiheessa, joten asiakkaat voivat odottaa joukon mielenkiintoisia aloitteita vuonna 2023, jotka toivottavasti lisäävät painetta kilpailijoihin Pohjoismaissa.

OnBase on kehitetty Hylandin toimesta, joten tulevat ominaisuudet ja parannukset riippuvat Hylandin päätöksistä. Noblyn mukaan jotkut parannukset koskevat käyttäjäkokemusta ja integraatiota yhteistyötä tukevien ohjelmistojen, kuten Zoom, Confluence ja Google Docs, kanssa.

Lisäksi tulevina vuosina painopiste on standardiratkaisuissa, jotka tukevat Noblyn asiakassegmenttien erityistarpeita, kuten Rahanpesun vastainen toiminta, Digitaalinen tarkastus ja noudattaminen, mukaan lukien 100% GDPR-tuki ja noudattaminen korkeimpia IT-turvallisuusstandardeja. Tulee myös olemaan painopiste pilvioptimoinnissa ja API-parannuksissa tarjotaksemme enemmän ”hyllyltä saatavia” integraatioita.

Nobly haluaa olla ensisijainen valinta ECM/ESDH-ratkaisuissa

Olemme uskomattoman ylpeitä siitä, että jälleen kerran – kolmantena peräkkäisenä vuonna – Nobly on valittu vahvimmaksi kokonaistarjoajaksi ECM/ESDH-ratkaisuissa Devoteamin raportissa. Tämä osoittaa, että jatkamme korkealaatuisten ratkaisujen toimittamista keskittyen asiakkaidemme tarpeisiin ja että ratkaisumme ovat markkinoiden parhaimmistoa. Odotamme innolla jatkavamme innovatiivisten ratkaisujen toimittamista ja tukemista asiakkaidemme digitaalisissa muutoksissa.

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen