06.05.2024

Vahva menestys ja kasvu Norjan Noblyn tytäryhtiössä

Kilpailun kiristyessä ja markkinatrendien muuttuessa Nobly Norja on suoriutunut muuttuneesta markkinatilanteesta erittäin hyvin ja jatkaa kasvuaan. Tytäryhtiö perustettiin vuonna 2018 ja Gaselli-palkinnon myöntäminen vuodelle 2023 on vahvistanut Nobly AS:n mainetta kestävänä ja menestyvänä toimijana Norjan markkinoilla.

Perustamisesta Gaselliin

Keskeinen strategia Noblylle on keskittyä kasvuun ja vahvistaa konsulttipalveluita. Painottaen osaamisen kehittämistä ja luottamuksen rakentamista asiakkaisiin, Nobly on toimittaa korkealaatuisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Perustamisesta alkaen Nobly on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina joillekin Norjan suurimmista rahoitus- ja terveydenhuollon asiakkaista. Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota konsulttipalveluja kaikille Norjan markkinoiden asiakkaille, mikä tulee edistämään tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tämä tulee tekemään käyttöönotoista, tuesta ja palveluiden tarjonnasta entistäkin sujuvampaa.

Noblyn asiantuntemus konsultointipalveluissa on pääasiassa vakuutus- ja eläkeasioiden sekä terveydenhuollon toimialueilla. Noblyn kannalta on ratkaisevaa, että meillä on kokeneita konsultteja, jotka ovat asiantuntijoita juuri niillä osa-aloilla, joilla asiakkaamme palveluja vaativat.

Norjan kasvaville markkinoille Nobly etsii 3 uutta konsulttia, jotka voivat liittyä edistämään yrityksemme menestystä Norjan markkinoilla. Uudet konsultit tulevat toimimaan asiantuntijoina vakuutus- ja eläkeasioihin liittyvien ratkaisujen toteutuksessa sekä tukipalveluissa loppuasiakkaillemme

Johtaminen ja konsulttipalveluiden vahvistaminen

Noblyn menestyksen keskeinen osatekijä on kokenut johtoryhmä, jossa Norjan maajohtaja Kenneth Wie Eriksen ja Norjan liiketoiminnan johtaja Kristoffer Gundersen ovat keskeisessä roolissa. Norjan johto toimii tiiviissä yhteistyössä tanskan tiimin kanssa, tämä on ollut ratkaiseva tekijä Norjan menestykselle. Kristoffer Gundersen korostaa yrityksen jatkuvan kehityksen periaatetta:

”Tavoitteemme Norjan Noblyssa ovat selkeitä: pyrimme jatkuvaan liiketoiminnan kasvuun ja konsulttipalveluidemme vahvistamiseen. Keskeisenä painopisteenä on osaamisen kehittäminen ja asiakkaidemme luottamus, tavoitteenamme on toimittaa ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.”

Luottamus ja yhteistyö Noblyssa

Noblyssa kiinnitetään suurta huomiota kulttuuriin, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti työntekijöiden keskuudessa että asiakkaiden suuntaan. Yrityksen sosiaalinen kulttuuri edistää yhteistyötä ja luo dynaamisen työympäristön, jossa työntekijät voivat kasvaa ja menestyä: ”Noblyssa arvostamme kulttuuria, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti tiimimme että asiakkaisemme suhteen. On ratkaisevan tärkeää, että luomme ympäristön, jossa työntekijämme voivat kasvaa ja menestyä toimittamalla samalla korkeaa laatua.” – Kenneth Wie Eriksen, Nobly AS.

Gaselli-palkinto on tunnustus toiminnan kestävyydestä, laadusta ja menestyksestä, Nobly näkee tulevaisuuden mahdollisuudet liiketoiminnan kasvulle ja kehitykselle. Vahvistamalla johtamisen, konsulttien ja asiakkaiden luottamusta, olemme hyvin varustautuneita jatkamaan lisäarvoa tuottavien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista Norjan markkinoilla.

07.12.2023

Nobly palkitaan Børsen Gazelle 2023 -tunnustuksella

Olemme ylpeitä ilmoittaessamme, että Tanskassa Børsen on tunnustanut Noblyn Gazelle-yritykseksi. Tämä on hieno tunnustus Noblyn päivittäisistä ponnisteluista arvon luomiseksi asiakkaillemme.

Noblyn omistautuminen innovaatiolle, laadulle ja asiakaspalvelulle on ollut ratkaisevan tärkeää menestyksekkäälle kasvustrategiallemme. Emme ole vain ylläpitäneet kasvua, vaan olemme myös tuottaneet arvoa asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme. Tämä arvostettu palkinto vahvistaa asemamme alan johtavana toimijana, korostaen sitoutumistamme tuottaa korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja. Se tunnustaa myös, että omistautumisemme ja ponnistelumme ovat avain jatkuvaa menestystämme.

Tunnustus asiakkaille, kumppaneille ja Noblyn tiimille

Noblyn toimitusjohtaja Jesper Frank on iloinen ja ylpeä siitä, että Nobly on saanut virallisen tunnustuksen Børsen Gazellena ja hän sanoo:

Tämä tunnustus edustaa ei vain Noblyn saavutuksia, vaan näen sen kunnianosoituksena lahjakkaille työntekijöillemme, jotka työskentelevät ahkerasti joka päivä tarjotakseen parasta mahdollista palvelua uskollisille asiakkaillemme, ajamassa kasvuamme.

Juhlimme uutta asemaamme Gazelle-yrityksenä ja odotamme innolla ja kunnianhimoisesti tulevaisuutta. Nobly jatkaa sitoutumistaan toimittamaan innovatiivisia ratkaisuja, jatkamaan arvon luomista asiakkaillemme ja tavoittelemaan kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Jesper Frank korostaa: ”Odotamme innolla positiivista kasvuamme yhteistyössä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa”, kiittäen samalla kaikkia merkittävästä tuesta ja luottamuksesta Noblylle.

Gazelle-palkinnon 6 kriteeriä

Børsen Gazelle -palkinnon saamiseksi on täytettävä kuusi kriteeriä. Nämä kriteerit ovat pysyneet samoina siitä lähtien, kun Gazellea alettiin jakaa vuonna 1995:

3. Yritysmuodon vaatimukset
Vain osakeyhtiöt (A/S) ja osakeyhtiöt (ApS) sisältyvät tutkimukseen.

4. Vertailukelpoisuus
Neljän vuoden luvut on oltava täysin vertailukelpoisia.

5. Liiketulos
Liiketulosten summan on oltava positiivinen neljän vuoden aikana.

6. Kasvu
Nettoliikevaihdon kasvun on oltava positiivinen kaikkina neljänä vuotena, ja kasvun on oltava vähintään 100 % koko ajan.

Børsen Gazellesta

Børsen Gazelle -palkinto on tunnustus yrityksille, jotka ovat saavuttaneet merkittävää kasvua neljän vuoden aikana. Gazelle-palkinnon saamisen kriteerit ovat korkeat ja niihin sisältyy jatkuva positiivinen kasvu liikevaihdossa tai bruttotuloksessa, liikevaihdon tai bruttotuloksen kaksinkertaistuminen viimeisen neljän tilikauden aikana sekä positiivinen kumulatiivinen kasvu.

”Gazelleille yhteistä on, että ne kaikki antavat merkittävän panoksen tanskalaiseen liike-elämään. Ne ovat roolimalleja työpaikkojen luomisessa, optimismissa ja luovuudessa Tanskassa”, sanoo Børsenin päätoimittaja ja toimitusjohtaja Bjarne Corydon.

Gazelle-palkinto myönnetään juhlistamaan yrityksiä, jotka johtavat kasvun tietä, koska Børsenin mukaan gazellet ovat yhteiskunnan moottoreita. Tänä vuonna neljässä alueellisessa Gazelle-tilaisuudessa juhlittiin Tanskan yritysmaailman korkeita saavutuksia ja keskityttiin tietoon, joka vaaditaan kasvun luomiseen. Tänä vuonna painotettiin erityisesti johtajuutta kriisiaikoina.

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen