Raportointi

Käytäntöjen ja lainsäädännön noudattaminen

OnBasen raportointimahdollisuudet ovat laajat. Kaikki toiminnot kirjataan – melkein pakkomielteisesti seurataan ja tallennetaan. Tämä tarjoaa luonnollisesti ihanteelliset mahdollisuudet raportointiin.

Raportoinnin tarkoitus voi olla monen suuntainen. monissa yrityksissä raportointi liittyy siihen, noudatetaanko asetettuja sääntöjä tai lainsäädäntöä. Erityisesti viranomaisten asettamat määräykset esimerkiksi rahanpesusta ja henkilötietojen suojasta ovat olleet merkittäviä, ja yritykset voivat saada sakkoja rikkomuksista. Tämä on herättänyt suurta huomiota. Toive siitä, että raportoinnin ja audit trail käytännöt on oltava helppo asettaa ja hallita ja että niitä on helppo uuden lainsäädännön myötä tarkentaa.

Itse raportointi voi liittyä myös haluun tavoitella parannuksia. Saamalla virtaa työprosesseihin OnBase voi helposti seurata, miten ja kuinka nopeasti tieto liikkuu organisaatiossa, ja siten tunnistaa pullonkaulat ja tehottomat prosessit, jotta voidaan aloittaa korjaavat toimenpiteet.

Vahvan mittaustiedon avulla parannus mahdollisuuksia voidaan helposti havaita, joka voi luoda positiivisen kierteen yrityksen kehittymisen suhteen.

Raportointi voi myös muodostaa pohjan analyyseille. Sisäänrakennetut tiedon visualisointielementit voidaan yhdistää selkeiksi ja vuorovaikutteisiksi näkymiksi, jotka muodostavat helpon perustan analyyseille.

Käyttäjät voivat klikata kaavioita päästäkseen syvemmälle tietoihin ja päästäkseen lähemmäs juurisyytä. Monet graafiset elementit voidaan liittää siten, että kun käyttäjät napsauttavat yhtä elementtiä yhdessä kaaviossa, se suodattaa automaattisesti muut kaaviot ja taulukot kyseisessä näkymässä, jolloin käyttäjät voivat nopeasti saada 360 asteen kuvan kyseisen tapahtuman vaikutuksista.

Lopuksi Nobly käyttää myös OnBasea virheiden tai keskeneräisten prosessien valvontaan. OnBase toimittaa nopean viestin valituille käyttäjille siitä, että jokin on vialla. Kyse on proaktiivisesta toiminnasta ja ongelmien nappaamisesta ennen kuin ne kasvavat suuriksi. Koska OnBase on avoin arkistointialusta, se voi seurata monin eri tavoin ja eri paikoissa, mitkä ovat kriittisiä yrityksen toiminnalle. Hitaasta aikajakso valvonnasta äärimmäisen lyhyisiin mittauksiin.

Raportoinnin perusta voidaan myös lähettää esimerkiksi tietovarastoon, jossa yrityksen monet muut tiedot säilytetään.

Koska kyseessä on tietokantaympäristö, yritys voi luonnollisesti itse hoitaa raportoinnin kehittämisen ja sisällyttämisen. Tämä on järkevää, koska raportoinnin tarve muuttuu jatkuvasti johdon keskittyessä uusiin alueisiin ja aloitteisiin.