06.05.2024

Vahva menestys ja kasvu Norjan Noblyn tytäryhtiössä

Kilpailun kiristyessä ja markkinatrendien muuttuessa Nobly Norja on suoriutunut muuttuneesta markkinatilanteesta erittäin hyvin ja jatkaa kasvuaan. Tytäryhtiö perustettiin vuonna 2018 ja Gaselli-palkinnon myöntäminen vuodelle 2023 on vahvistanut Nobly AS:n mainetta kestävänä ja menestyvänä toimijana Norjan markkinoilla.

Perustamisesta Gaselliin

Keskeinen strategia Noblylle on keskittyä kasvuun ja vahvistaa konsulttipalveluita. Painottaen osaamisen kehittämistä ja luottamuksen rakentamista asiakkaisiin, Nobly on toimittaa korkealaatuisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Perustamisesta alkaen Nobly on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina joillekin Norjan suurimmista rahoitus- ja terveydenhuollon asiakkaista. Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota konsulttipalveluja kaikille Norjan markkinoiden asiakkaille, mikä tulee edistämään tiiviimpää ja tehokkaampaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tämä tulee tekemään käyttöönotoista, tuesta ja palveluiden tarjonnasta entistäkin sujuvampaa.

Noblyn asiantuntemus konsultointipalveluissa on pääasiassa vakuutus- ja eläkeasioiden sekä terveydenhuollon toimialueilla. Noblyn kannalta on ratkaisevaa, että meillä on kokeneita konsultteja, jotka ovat asiantuntijoita juuri niillä osa-aloilla, joilla asiakkaamme palveluja vaativat.

Norjan kasvaville markkinoille Nobly etsii 3 uutta konsulttia, jotka voivat liittyä edistämään yrityksemme menestystä Norjan markkinoilla. Uudet konsultit tulevat toimimaan asiantuntijoina vakuutus- ja eläkeasioihin liittyvien ratkaisujen toteutuksessa sekä tukipalveluissa loppuasiakkaillemme

Johtaminen ja konsulttipalveluiden vahvistaminen

Noblyn menestyksen keskeinen osatekijä on kokenut johtoryhmä, jossa Norjan maajohtaja Kenneth Wie Eriksen ja Norjan liiketoiminnan johtaja Kristoffer Gundersen ovat keskeisessä roolissa. Norjan johto toimii tiiviissä yhteistyössä tanskan tiimin kanssa, tämä on ollut ratkaiseva tekijä Norjan menestykselle. Kristoffer Gundersen korostaa yrityksen jatkuvan kehityksen periaatetta:

”Tavoitteemme Norjan Noblyssa ovat selkeitä: pyrimme jatkuvaan liiketoiminnan kasvuun ja konsulttipalveluidemme vahvistamiseen. Keskeisenä painopisteenä on osaamisen kehittäminen ja asiakkaidemme luottamus, tavoitteenamme on toimittaa ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.”

Luottamus ja yhteistyö Noblyssa

Noblyssa kiinnitetään suurta huomiota kulttuuriin, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti työntekijöiden keskuudessa että asiakkaiden suuntaan. Yrityksen sosiaalinen kulttuuri edistää yhteistyötä ja luo dynaamisen työympäristön, jossa työntekijät voivat kasvaa ja menestyä: ”Noblyssa arvostamme kulttuuria, joka on luottamuksen ja turvallisuuden leimaama, sekä sisäisesti tiimimme että asiakkaisemme suhteen. On ratkaisevan tärkeää, että luomme ympäristön, jossa työntekijämme voivat kasvaa ja menestyä toimittamalla samalla korkeaa laatua.” – Kenneth Wie Eriksen, Nobly AS.

Gaselli-palkinto on tunnustus toiminnan kestävyydestä, laadusta ja menestyksestä, Nobly näkee tulevaisuuden mahdollisuudet liiketoiminnan kasvulle ja kehitykselle. Vahvistamalla johtamisen, konsulttien ja asiakkaiden luottamusta, olemme hyvin varustautuneita jatkamaan lisäarvoa tuottavien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista Norjan markkinoilla.

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen