29.02.2024

Muutoksessa navigointi: Kuinka Nobly voi olla avuksi Suomen hyvinvointialueiden tiedonhallinnan kehittämisessä

Suomen hyvinvointialueilla tapahtuvien muutosten keskellä Nobly nousee avainkumppaniksi tarjoten korvaamatonta tukea vastaperustettujen hyvinvointialueiden tiedonhallinnalle. Standardoimalla tietorakenteita ja keskittämällä erillisten tietojärjestelmien tiedot Noblyn asiantuntemus ja yhteistyölähtöinen lähestymistapa avaavat tien yhteiselle matkalle potilastietojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja arkistointiin.

Suomen Hyvinvointialueet

Viimeisten vuosien aikana Suomen terveydenhuollon alueella on tapahtunut suuria muutoksia. 1. tammikuuta 2023 lähtien uusi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on otettu käyttöön, ja 22 uutta hyvinvointialuetta on perustettu. Nämä hyvinvointialueet merkitsevät paitsi hallinnollisten yksiköiden uudelleenjärjestelyä myös muutosta integroida terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen tiedot yhteiseen tietojärjestelmään. Vaikka tämä konsolidointi tuo mukanaan monia etuja, se sisältää myös useita haasteita, jotka vaativat strategista lähestymistapaa, erityisesti tietorakenteiden, tietojen varastoinnin ja järjestelmäintegraatioiden osa-alueilla.

Nykyjärjestelmien suuri määrä ja niiden hallinnointi on kallista, samoin kuin tietojen käsittely, kun tiedot ovat hajallaan eri alustoilla, useiden eri toimittajien tietojärjestelmissä. Tämä ei ole vain aikaa vievää, vaan myös kallista, koska eri toimittajien järjestelmät eivät toimi saumattomasti yhteen. Näiden asioiden edistämistä täytyy pystyä tehostamaan. Tämän rakenteellisen muutoksen vuoksi on myös tarve muuttaa tapaa, jolla Suomessa käsitellään hyvinvointialueiden tietoja. Sairaalat, terveydenhuollon ammattilaiset ja asiakkaat tarvitsevat helppokäyttöisiä järjestelmiä tiedon hallintaan.

Nobly kumppaninasi

Noblyssa olemme asiantuntijoita tietorakenteiden järjestämisessä, arkistoinnissa ja järjestelmien konsolidoimisessa. Toimittajana suomalaisille hyvinvointialueille tunnemme käytössä olevat järjestelmät, tämän vuoksi tunnistamme myös käytännön ongelmat ja voimme olla kumppani uusien tehokkaiden kokonaisratkaisujen toimittajana. Nämä muutokset helpottavat paitsi ammattilaisten työtä myös tehostavat potilaiden hoitoa ja tietoturvaa.

Noblyn sähköinen arkistointiratkaisu tarjoaa toimivaa ja turvallista arkistointia vanhojen käytöstä poistuvien järjestelmien tietojen säilyttämiselle. Palvelun avulla vanhat tiedot voidaan siirtää Noblyn arkistoon. Noblyn OnBase-pohjainen sähköinen arkistointipalvelu suorittaa tiedonsiirrot nopeasti ja turvallisesti. Palvelun muokattavuus mahdollistaa palvelun toteuttamisen hyvin erilaisiin loppuasiakkaiden tarpeisiin.

Ei rakenteisen tiedon käsittely on merkittävä haaste. Kaikilla hyvinvointialueilla on tunnistettu satoja järjestelmiä tai tietokantoja, joiden tiedot tulisi pystyä arkistoimaan säännösten mukaisesti. Tämä on parasta tehdä arkistoimalla tiedot keskitettyyn arkistoon, joka täyttää voimassa olevat lait ja määräykset, mukaan lukien SÄHKE2-vaatimukset. Kun tiedot on tallennettu OnBaseen, lähdejärjestelmän voi poistaa käytöstä, samalla ylläpitokustannukset pienenevät, kun kaikkia vanhoja tietojärjestelmiä ei enää tarvitse ylläpitää ja tukea.

Keskitetyn arkistoinnin muita etuja ovat esimerkiksi tietoturva, tietojen saatavuus ja tietojen yhdenmukaisuus. Nobly ratkaisu pitää asiakkaan tiedot turvassa, tallentamalla tiedot oikeaan aikaan ja paikkaan, sekä välittämällä tiedot asiaankuuluville henkilöille oikeassa rakenteessa ja näkymässä.

Nobly voi olla kumppaninasi tietojesi järjestämisessä ja arkistoimisessa yksinkertaisella ja sääntöjen mukaisella tavalla, edistäen samalla Suomen hyvinvointialueiden tiedonhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta. Ota meihin yhteyttä, niin valmistelemme teille tilannearvioin ja teemme tarjouksen toimivan kokonaisratkaisun toteuttamisesta.

YHTEYSTIEDOT

Kari Karmitsa
Myyntipäällikkö Suomi
kk@nobly.fi
+358 400 451 72


Uutiskirjeeseen rekisteröityminen