07.12.2023

Nobly palkitaan Børsen Gazelle 2023 -tunnustuksella

Olemme ylpeitä ilmoittaessamme, että Tanskassa Børsen on tunnustanut Noblyn Gazelle-yritykseksi. Tämä on hieno tunnustus Noblyn päivittäisistä ponnisteluista arvon luomiseksi asiakkaillemme.

Noblyn omistautuminen innovaatiolle, laadulle ja asiakaspalvelulle on ollut ratkaisevan tärkeää menestyksekkäälle kasvustrategiallemme. Emme ole vain ylläpitäneet kasvua, vaan olemme myös tuottaneet arvoa asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme. Tämä arvostettu palkinto vahvistaa asemamme alan johtavana toimijana, korostaen sitoutumistamme tuottaa korkealaatuisia tuotteita ja ratkaisuja. Se tunnustaa myös, että omistautumisemme ja ponnistelumme ovat avain jatkuvaa menestystämme.

Tunnustus asiakkaille, kumppaneille ja Noblyn tiimille

Noblyn toimitusjohtaja Jesper Frank on iloinen ja ylpeä siitä, että Nobly on saanut virallisen tunnustuksen Børsen Gazellena ja hän sanoo:

Tämä tunnustus edustaa ei vain Noblyn saavutuksia, vaan näen sen kunnianosoituksena lahjakkaille työntekijöillemme, jotka työskentelevät ahkerasti joka päivä tarjotakseen parasta mahdollista palvelua uskollisille asiakkaillemme, ajamassa kasvuamme.

Juhlimme uutta asemaamme Gazelle-yrityksenä ja odotamme innolla ja kunnianhimoisesti tulevaisuutta. Nobly jatkaa sitoutumistaan toimittamaan innovatiivisia ratkaisuja, jatkamaan arvon luomista asiakkaillemme ja tavoittelemaan kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Jesper Frank korostaa: ”Odotamme innolla positiivista kasvuamme yhteistyössä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa”, kiittäen samalla kaikkia merkittävästä tuesta ja luottamuksesta Noblylle.

Gazelle-palkinnon 6 kriteeriä

Børsen Gazelle -palkinnon saamiseksi on täytettävä kuusi kriteeriä. Nämä kriteerit ovat pysyneet samoina siitä lähtien, kun Gazellea alettiin jakaa vuonna 1995:

3. Yritysmuodon vaatimukset
Vain osakeyhtiöt (A/S) ja osakeyhtiöt (ApS) sisältyvät tutkimukseen.

4. Vertailukelpoisuus
Neljän vuoden luvut on oltava täysin vertailukelpoisia.

5. Liiketulos
Liiketulosten summan on oltava positiivinen neljän vuoden aikana.

6. Kasvu
Nettoliikevaihdon kasvun on oltava positiivinen kaikkina neljänä vuotena, ja kasvun on oltava vähintään 100 % koko ajan.

Børsen Gazellesta

Børsen Gazelle -palkinto on tunnustus yrityksille, jotka ovat saavuttaneet merkittävää kasvua neljän vuoden aikana. Gazelle-palkinnon saamisen kriteerit ovat korkeat ja niihin sisältyy jatkuva positiivinen kasvu liikevaihdossa tai bruttotuloksessa, liikevaihdon tai bruttotuloksen kaksinkertaistuminen viimeisen neljän tilikauden aikana sekä positiivinen kumulatiivinen kasvu.

”Gazelleille yhteistä on, että ne kaikki antavat merkittävän panoksen tanskalaiseen liike-elämään. Ne ovat roolimalleja työpaikkojen luomisessa, optimismissa ja luovuudessa Tanskassa”, sanoo Børsenin päätoimittaja ja toimitusjohtaja Bjarne Corydon.

Gazelle-palkinto myönnetään juhlistamaan yrityksiä, jotka johtavat kasvun tietä, koska Børsenin mukaan gazellet ovat yhteiskunnan moottoreita. Tänä vuonna neljässä alueellisessa Gazelle-tilaisuudessa juhlittiin Tanskan yritysmaailman korkeita saavutuksia ja keskityttiin tietoon, joka vaaditaan kasvun luomiseen. Tänä vuonna painotettiin erityisesti johtajuutta kriisiaikoina.

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen