04.10.2023

Caseflow – Tulevaisuuden OnBase-muotoilu

Viime vuosina Nobly on voimistanut ponnistelujaan tapahtumienhallinnassa ja työnkuluprosesseissa rahoitusalalla. Monet kokemukset on koottu kehykseksi OnBasea varten, jonka olemme Noblyssä valinneet nimeämään CaseFlow'ksi, UX/UI-asiantuntijoiden ja omien kehitysresurssiemme avulla.

Viime vuoden Devoteam-raportti korosti tarvetta, että Hylandin olisi puututtava OnBase-muotoiluun ja käyttöliittymään. Hyland on myös tunnustanut tämän. Se on pohjimmiltaan ainoa toistuva ongelma, joka estää Devoteamia antamasta OnBaselle huippuarvosanoja kaikissa yhdeksässä kategoriassa.

Uuden käyttöliittymän parissa

Noblyssä olemme luonnollisesti tietoisia tästä ajankohtaisesta ongelmasta. Siksi ensisijainen tavoitteemme on tukea erittäin modernin ja houkuttelevan käyttöliittymän kehittämistä. Kaunis suunnittelu ja asettelu yksin eivät kuitenkaan riitä. Kyse on myös käyttäjien tukemisesta mahdollisimman tehokkaasti heidän tapahtumienhallintatyössään.

Tämä tuki kattaa laajan valikoiman alueita. Monien dokumentointivaatimusten ja noudattamissääntöjen käsittelystä työnkulun optimointiin, mukaan lukien jokaisen työntekijän itsenäisyyden varmistaminen. Tehokkuuden potentiaalin on tapahduttava mahdollisimman nopeasti ja korkealla automaatiotasolla. Samalla työtä itseään on tuettava niin, että uudet työntekijät voivat ottaa haltuunsa tapaukset ja edistää niitä prosessissa ilman viivettä.

Asiakaskokemus on avain

Liikkuvuuden kysyntä ei koske vain vapautta valita, missä työtä tehdään, vaan myös vapautta määrittää, kuka voi auttaa asiakasta tässä ja nyt. Asiakaskokemus ei katso taaksepäin, missä tuottamattomia odotusaikoja ja muita sisäisiä ongelmia ei hyväksytä. Se on terävä, ajankohtainen ja vertailukelpoinen muiden maailmanlaajuisten teknologiayritysten alustojen käyttäjäystävällisyyden kanssa.

Yleisesti ottaen asiakaskokemus on keskeinen käsite CaseFlow’ssa.

Mahdollisuus ainutlaatuiseen työnkuluprosessien digitaaliseen muotoiluun CaseFlow’ssa edistää kuluttajien odotuksia rahoituslaitosten palveluista. Asiakkaat haluavat nopean pääsyn tietoihin, saumattoman käsittelyn ja prosessin yhteisomistajuuden. Rahoituslaitokset kilpailevat paitsi hinnasta myös kyvystään tarjota kitkatonta ja personoitua kokemusta. CaseFlown digitalisaatio tekee asiakkaiden pyyntöjen ja odotusten täyttämisestä nopeampaa ja helpompaa. Se tekee siitä sekä nopeampaa että helpompaa vastata asiakkaiden tiedusteluihin ja odotuksiin.

CaseFlow on asetettu vallankumouksellistamaan prosesseja

Vakaan digitaalisen perustan avulla CaseFlow’n käyttäjät ovat hyvin asemassa rahoitusalalla tapahtuvassa digitaalisessa muutoksessa. Tämä johtaa kohti automatisoitua ja datavetoista tulevaisuutta. Tekoäly (AI), koneoppiminen, lohkoketjuteknologia ja muut vaativat digitaalisen maiseman läsnäoloa. CaseFlow ei ainoastaan täytä tätä oletusta, vaan se myös työntää kehitystä kohti lisää digitalisaatiota.

CaseFlow avaa siten mahdollisuuden vallankumouksellistaa prosesseja, kuten tapausten käsittely, riskienhallinta, luottoluokitus, petoksenesto ja muut.

Seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana Nobly odottaa syvempää tekoälyn ja automaation integrointia päivittäisiin prosesseihin. Suuremmassa kuvassa CaseFlow vahvistaa rahoitusalaa digitaalisen kokemuksen luomisessa saumattomammaksi ja käyttäjäystävälliseksi sekä laitoksille että asiakkaille. Kyse on tehokkuuden tasapainottamisesta asiakaslähtöisyyden kanssa ja teknologian omaksumisesta innovaation lähteenä, joka voi sysätä sektorin tulevaisuuteen.

Lue lisää CaseFlow’sta

CaseFlow julkaistiin Nobly Talks 2023:ssa ja se herätti suurta kiinnostusta. Jos haluat oppia lisää CaseFlow’sta ja siitä, miksi se voisi olla ratkaisu sinulle, seuraa alla olevaa linkkiä.

Uutiskirjeeseen rekisteröityminen